Späť

Tepelné hospodárstvo v Skalici


Celkový výkon zdroja tepla: 32,119 MW

Celková dĺžka rozvodov: 10,953 km 
Počet odovzdávacích staníc tepla: 20
Počet prevádzkovaných kotolní: 15

Výška investície do modernizácie tepelného hospodárstva (2016 – 2019): 1,4 mil. eur 

Späť