Späť

Tepelné hospodárstvo v Moldave nad Bodvou

Celkový výkon zdroja tepla: 17,72 kW
• zemný plyn: 12,5 kW
• biomasa: 5 kW
• kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie: 0,22 kW

Celková dĺžka rozvodov: 7,92 km 
Počet odovzdávacích staníc tepla: 5
Počet domových odovzdávacích staníc tepla: 16

Späť