Späť

Tepelné hospodárstvo v Malackách

Celkový výkon zdroja tepla: 23,27 MW
• zemný plyn: 18,27 MW
• biomasa: 5 MW
• kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie: 0,828 MWt, 0,699 MWe

Celková dĺžka rozvodov: 10 km 
Počet odovzdávacích staníc tepla: 13

Výška investície do obnovy: 7,2 mil. € 

Späť