Späť

Tepelné hospodárstvo v Kanianke

Celkový výkon zdroja tepla: 3,84 MW
• zemný plyn: 3,14 MW
• biomasa: 0,7 MW

Počet odovzdávacích staníc tepla: 24
 

Späť