Späť

Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Čadca

Obstarávanie, ktorého predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia v meste Čadca, vyhrala v roku 2014 spoločnosť ENGIE Services. Financovanie rekonštrukcie mesto nezaťaží, pretože spoločnosť garantuje splácanie investície prostredníctvom úspor nákladov energie.
Predmetom zmluvy, ktorú uzavrela Čadca so spoločnosťou ENGIE Services, je rekonštrukcia systému verejného osvetlenia spolu so zabezpečením jeho prevádzky, údržby a dodávky elektrickej energie. Spolupráca bude trvať 15 rokov a mesto by vďaka nej malo ročne ušetriť až 70 % doterajších nákladov za energie. Osvetlenie v Čadci bude zrealizované prostredníctvom 2 250 LED svietidiel. Vďaka LED technológii tak Čadca zaplatí za elektrinu menej, no svietiť bude viac.

Projekt revitalizácie mestského osvetlenia je rozdelený do dvoch etáp – inštalačnej a prevádzkovej. V rámci inštalačnej fázy ENGIE Services priamo v teréne zmapovalo aktuálny stav verejného osvetlenia.

Na základe zistení pripravilo projektovú dokumentáciu a začalo s obnovou  existujúcich elektrických stĺpov a osvetľovacích telies. Po ukončení rekonštrukcie v roku 2015 sa bude ENGIE Services sústrediť na prevádzku a údržbu osvetlenia, s dôrazom na kvalitu a efektívne hospodárenie. Na základe EC kontraktu sa investícia bude splácať z úspor, ktoré rekonštrukcia prinesie, vďaka čomu nebude zaťažený mestský rozpočet.

Ide o prvú rekonštrukciu väčšieho rozsahu, financovanú touto formou na Slovensku. Prefinancovanie tohto projektu rieši priamo ENGIE Services so svojimi zdrojmi. ENGIE Services, ako dodávateľ, poskytuje mestu Čadca záruku na dosiahnutie očakávaných ekonomických prínosov tým, že zmluvne garantuje úroveň energetických úspor.

Späť