Späť

Rekonštrukcia tepelno-technických zariadení a budov, Malacky

Spoločnosť ENGIE Services koncom roku 2014 v Malackách úspešne odovzdala EPC projekt, ktorého cieľom bolo navrhnúť a zrealizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta – športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino. Pri návrhu a samotnej rekonštrukcii spoločnosť ENGIE Services použila najmodernejšie stavebné technológie s dôrazom na dlhodobú životnosť, efektívnu a spoľahlivú prevádzku jednotlivých zariadení a budov tak, aby boli dosiahnuté čo najvyššie úspory spotreby energií. Po úspešnej realizácii úsporných opatrení a nastavení prevádzkového režimu začne plynúť obdobie garantovania dosiahnutých úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú postupne splácať z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energie. ENGIE Services sa zaviazalo, že dosiahne ročnú úsporu 28 % počas prvých 10 rokov. V priebehu trvania zmluvného vzťahu bude dohliadať na prevádzkovanie energetického systému budov a vyhodnocovať spotreby energií tak, aby boli garantované úspory dosiahnuté.

Rozsah realizovaných prác

Kino Záhoran:

 • výmena pôvodných okien a dverí,
 • zateplenie podkrovia a fasády,
 • výmena bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií.

 

Mestské centrum sociálnych služieb:

 • výmena termostatických ventilov,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy.

 

Športová hala Malina:

 • inštalácia nového kondenzačného kotla,
 • úprava TÚV,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy,
 • výmena VZT jednotiek (bazénová jednotka, vetranie šatní),
 • kompletná úprava všetkých VZT uzlov,
 • výmena osvetlenia (LED reflektory a svietidlá v bazéne, fitness centre a telocvični),
 • výmena presklenej steny.
Späť