Späť

Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Projekt: Elektrickápožiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP), vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie 
Trvanie projektu: 12/2016 – 01/2018

Rozsah služieb – dodávka a inštalácia: 
​• systém EPS a HSP: káblové trasy pre hlásiče požiaru EPS, ovládacia linka EPS, káblové trasy pre HSP vodičom.,
​• prvky poľa, riadiaci systém – Schneider , rozvádzače, montážny materiál, dokumentácia a revízie,
​• systém VZT, UK, MaR: realizácia Jednotlivých častí systémov v zmysle RPD a dodatkov, revízie, skúšky, dokumentácia.
Špecifikum projektu: Príprava realizačnej projektovej dokumentácie  

Trvanie projektu: od 04/2018 

Rozsah činností:  
​• servis zariadení vzduchotechniky a chladenia,
​• údržba a prehliadky technologických zariadení kotolne,
​• odborné prehliadky elektrických zariadení,
​• servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení,
​• odborné prehliadky požiarnych zariadení,
​• údržba zariadení riadiaceho systému,
​• kontroly a skúšky systému EPS, požiarneho rozhlasu,
​• odborné prehliadky požiarnych klapiek, 
​• havarijná služba. 
 
 

 

Späť