Späť

Fotovoltická elektráreň ENGIE v Senici

Projekt: Výstavba fotovoltickej elektrárne ENGIE (450 kWp) v Senici

Cieľ výstavby: Vhodne doplniť miestnu distribučnú sústavu ENGIE v Senici o vlastnú výrobu elektrickej energie, a tým súčasne zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie v Skupine ENGIE na Slovensku

Príprava projektovej dokumentácie: apríl – júl 2022

Začiatok výstavby: júl 2022

Ukončenie výstavby: december 2022

Uvedenie do prevádzky: január 2023

Pozemná časť

  • 654 fotovoltických panelov s výkonom 540 Wp
  • Sklon: 30 stupňov
  • Celkový výkon: 353,16 kWp

Strecha

  • 180 fotovoltických panelov s výkonom 540 Wp
  • Sklon: 10 stupňov
  • Celkový výkon: 97,2 kWp
Späť