Späť

EcoPoint II., Košice

Projekt: Dodávka a montáž slaboprúdových inštalácií
Trvanie projektu: november 2017 – jún 2018
Rozsah služieb:
​• Dodávka a inštalácia slaboprúdových zariadení (EPS, HSP, PSN, SKV, CCTV) a merania a regulácie, ktorá riadi a monitoruje technológie VZT, ÚK, chladenia, kvalitu ovzdušia v podzemných garážach.

Špecifikum projektu: Zelená budova – navrhnutá a postavená s dôrazom na ochranu ŽP a podporu udržateľnej výstavby na Slovensku. 

Späť