Späť

Continental Matador Rubber – skúšobné centrum GEP

Projekt: Dodávka a montáž MaR (Merania a regulácie)
Klient: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Trvanie projektu: 08/2017 – 10/2017

Rozsah služieb:
• dodávka a montáž MaR,
• napojenie technologických zariadení VZT (11ks) a zariadení OST,
• dodávka rozvádzačov,
• softwarové práce, 
• RS – Siemens SIMATIC S7-400.

 

Späť