Späť

Centrála ČSOB, Bratislava

Projekt: Poskytovanie služieb Facility Managementu – technickej správy objektu pre novú Centrálu ČSOB, Bratislava
Spoločnosť: ČSOB Centrála, s.r.o.,
Špecifikum projektu: ENGIE sa zapojila už do procesu výstavby (poskytovanie poradenstva)
Začiatok správy: 1. 6. 2016
 
Rozsah činností:
​•  zabezpečenie činností pred odovzdaním objektu do riadnej prevádzky – „mobilizačná fáza“,
​• technická správa objektu a jeho technologických zariadení,
​• údržba a profylaktické prehliadky plynových a tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, elektrických silnoprúdových technológií, BMS,  vzduchotechniky, klimatizácie, rozvodov ÚK, protipožiarnych systémov (PPK, ZOTK, SHZ),
​• obsluha, opravy a drobná prevádzková údržba (vrátane kanalizácie, rozvodov vody, lapolov a jímok),
​• prevádzka plynovej kotolne,
​• CAFM softvér, Helpdesk a Call-centrum,
​• služby životného prostredia, poradenstvo,
​• objektová dokumentácia a pasportizácia, reporting.
 

Späť