Späť

Bioplynová stanica v Moldave nad Bodvou

Projekt: Kúpa, modernizácia a prevádzka bioplynovej stanice

Začiatok prevádzky: máj 2024

Technické informácie:

Inštalovaná kapacita:

  • Elektrický výkon: 999 kWe
  • Tepelný výkon: 1 127 kW

Produkcia bioplynu: 3 500 000 m3/rok

Plánovaná ročná výroba energii

  • Elektrická energia: 6 500 MWh/rok
  • Teplo: 7 300 MWh/rok

Začiatok prevádzky: máj 2024

Zámer

Prevádzka BPS Moldava zabezpečuje výrobu elektrickej energie, ktorá je dodávaná do verejnej siete, a taktiež sa využíva v rámci vlastnej spotreby v technologickom procese. Vyprodukované teplo je využívané v Tepelnom hospodárstve v Moldave nad Bodvou.

Späť