Späť

AUPARK a.s., Bratislava

Začiatok výkonu správy: júl 2014
Spravovaná plocha: 54 000 m²

Rozsah služieb:
• komplexná správa nákupno-zábavného centra: prevádzka, údržba a servis technických zariadení, dispečing, energetický manažment

Späť