Aktuality

17 SEP 2018

ENGIE – partner pre elektromobilitu

ENGIE je v rámci elektromobility pripravená riešiť najrôznejšie požiadavky existujúcich i potenciálnych klientov - od jednoduchej inštalácie a servisu nabíjacích zariadení až po sofistikovanú službu v duchu Charge Point Operator.
Viac >
13 AUG 2018

ENGIE Harmony Project. Trvalá udržateľnosť podľa ENGIE.

ENGIE Harmony Project ilustruje veľmi konkrétnym a moderným spôsobom prácu spoločnosti ENGIE v prospech harmonického pokroku, a to najmä zosúladením záujmov jednotlivcov so všeobecným záujmom spoločnosti, v ktorej žijú. ENGIE patrí medzi globálne značky, ktoré majú zodpovednosť za návrh a realizáciu rozvoja nielen vlastnej firmy, ale aj spoločnosti, v ktorej pôsobia. Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme spojiť silné stránky našich tímov s rovnako silným a zanieteným prístupom všetkých aktérov občianskej spoločnosti. 
Viac >
16 JUL 2018

Rekonštrukcia technológie v Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Projekčná činnosť, dodávka a montáž vzduchotechniky a vykurovania, menšie stavebné práce a ďalšie činnosti – to všetko v rámci komplexnej rekonštrukcie Hotela Danube v priebehu roka 2017 vykonávalo oddelenie inštalácie technológií spoločnosti ENGIE Services.
Viac >
28 JUN 2018

ENGIE otvorila vo Veľkej Ide novú transformačnú stanicu 110/22 kV

ENGIE Services 27. júna 2018 slávnostne otvorila novovybudovanú transformačnú stanicu 110/22 kV, ktorá bude od júla distribuovať elektrickú energiu spoločnostiam sídliacim v Logistickom a priemyselnom parku vo Veľkej Ide. 
Viac >
16 MAJ 2018

Máj patril v ENGIE na Slovensku inováciám

Viac ako 130 podujatí zameraných na inovácie vo viac ako 25 krajinách sveta, to je bilancia medzinárodného ENGIE Innovation Week 2018 (22.5 – 1.6.2018), ktorý Skupina každoročne organizuje. Hlavnými témami pre tento rok boli energetická efektívnosť, obnoviteľná energia, mobilita a Smart cities. Podujatia mali najrôznejšie formy od inovačných seminárov, konferencií, cez workshopy, interaktívne prednášky až po road shows a výstavy v rámci medzinárodných exhibícií.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com