Aktuality

12 FEB 2019

Modernizácia a prevádzka MDS v areáli Novej Hodvábky v Senici

Spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, kúpila na sklonku minulého roka, s cieľom rozvoja energetických distribučných aktivít na Slovensku, majetok a technológie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v areáli Novej Hodvábky v Senici. Tento rok plánuje jej rozsiahlu modernizáciu, ktorej výsledkom bude vybudovanie bezobslužnej transformačnej stanice a zefektívnenie prevádzky. 
Viac >
24 JAN 2019

ENGIE spolupracuje so študentmi v projekte AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI

Spoločnosť ENGIE sa v minulom roku stala súčasťou pilotného programu pre odbornú prípravu mladých „AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI“, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Dvojročný projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 120 študentov zo 4 bratislavských škôl, spustil organizátor na začiatku školského roka 2018/2019. Cieľom programu je systematicky pracovať so študentmi stredných škôl a prostredníctvom teoretických a praktických znalostí a zručností z oblasti udržateľného rozvoja ich pripraviť na budúce profesijné pôsobenie. 
Viac >
12 DEC 2018

Predstavujeme nové projekty kampane ENGIE Harmony Project

Zosúladenie individuálnych a celospoločenských záujmov vedie k harmonickému pokroku po celom svete – to je idea, ktorej ENGIE verí a zároveň záväzok, ktorý sa snaží plniť. V duchu spomínanej myšlienky spustila spoločnosť na jar tohto roka po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Koncept je postavený najmä na komunikačnej kampani, ktorá prezentuje reálne projekty pokrokovej spolupráce tímov ENGIE a jej partnerov. Patria medzi nich start-upy, miestni aktéri či umelci, teda všetci, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech harmonického pokroku.   
Viac >
15 NOV 2018

Rekonštrukcia technologických zariadení v polyfunkčnom objekte v Košiciach

V metropole východného Slovenska rekonštruuje od júna tohto roka spoločnosť AZOR, ako nový vlastník objektu, polyfunkčné centrum na Hlavnej ulici. ENGIE Services uspela vo výberovom konaní a v najbližšom čase plánuje začať s rekonštrukciou technologických zariadení na výrobu a rozvod tepla, chladu a dodávku elektrickej energie.  
Viac >
31 OCT 2018

Projekt ENGIE Eco školy 2018 pomohol zazeleňať tri školské dvory

Skupina ENGIE v rámci projektu ENGIE ECO školy podporila aj tento rok 3 školy na západnom a východnom Slovensku. Súčasťou projektu bola aj výsadba zelene, ktorú v mesiacoch september a október zrealizovali zamestnanci spoločností Skupiny ENGIE spolu so žiakmi zo  základných škôl v Moldave nad Bodvou a v Skalici a študentmi zo Strednej odbornej školy remesiel a technológií v Bratislave. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com