Aktuality

16 APR 2020

Môžete sa na nás spoľahnúť

Môžete sa na nás spoľahnúť. Čeliac celosvetovej koronakríze, 170 000 zamestnancov ENGIE, rešpektujúc bezpečnostné opatrenia, nepretržite dodáva plyn, elektrickú energiu a služby ľuďom, ktorí ich potrebujú pre vykurovanie, osvetlenie, prácu, jednoducho pre život.
Viac >
27 DEC 2019

Predstavujeme analytický systém na správu energetického manažmentu C3NTINEL

C3NTINEL je online nástroj pre pokročilý energetický manažment využívajúci vlastnosti „Machine Learning“-u. Používa sa na vyhodnocovanie a analýzu veľkého množstva dát a pomáha znižovať spotreby primárnych energií spolu so zefektívnením fungovania sledovanej technológie. C3NTINEL umožňuje podrobné nastavenie algoritmov, ktoré neustále v čase overujú efektivitu sledovaných parametrov a v konečnom dôsledku aj dosahovanie plánovaných cieľov.  
Viac >
20 DEC 2019

GRHYD: MAXIMÁLNY CIEĽ DOSIAHNUTÝ PO JEDNOM ROKU!

Presne po roku dosiahol prvý demonštračný projekt technológie Power-to-Gas (premena elektrickej energie na plyn) 20 % prahovú úroveň vodíka vstrekovaného do siete zemného plynu v obci Cappelle-la-Grande na severe Francúzska.
Viac >
18 DEC 2019

Komplexná správa systémov regulácie podzemnej a zrážkovej vody v Strategickom parku Nitra

ENGIE Services zabezpečuje komplexnú správu, údržbu a opravy systému regulácie hladiny spodnej vody a dažďovej kanalizácie v Strategickom parku Nitra od mája 2017. Na základe výsledkov retendra z mája tohto roku bude v úspešne rozbehnutej spolupráci pokračovať aj naďalej.
Viac >
17 DEC 2019

Dve energie, jeden dodávateľ, polovica starostí

SPP zákazníkom v segmente Domácnosti ponúka už siedmy rok jednoduché riešenie dva v jednom alebo presnejšie povedané, dve energie pod jednou strechou. V rámci tohto produktu môžu zákazníci, ktorí doma využívajú plyn aj elektrinu, získať jasné výhody spojené so skutočnosťou, že spoľahlivé dodávky oboch druhov energií im zabezpečí jeden dodávateľ.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com