Aktuality

21 JAN 2015

Mesto Malacky znižuje energetickú náročnosť budov

V decembri 2014 spoločnosť Cofely v Malackách úspešne odovzdala EPC (Energy Performance Contracting) projekt, ktorého cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta - športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino.
Viac >
15 DEC 2014

Martin Žigo bude od 1.1.2015 novým riaditeľom

S účinnosťou od 1.1.2015 prevezme vedenie Divízie výroby a distribúcie energií Martin Žigo, ktorý nahradí vo funkcii doterajšieho riaditeľa Jozefa Smolku.
Viac >
27 NOV 2014

Verejné osvetlenie mesta Čadca zabezpečí Cofely

Verejnú súťaž, ktorej predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia v meste Čadca, vyhrala tento rok spoločnosť Cofely, a.s. Kontrakt vo výške 5 miliónov eur mesto nezaťaží, spoločnosť garantuje splátky z úspor energie.
Viac >
20 OCT 2014

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku prinesie úžitok jeho obyvateľom

Potom, čo dcérska spoločnosť skupiny Cofely – Termming v roku 2013 získala tepelné hospodárstvo v Pezinku, začala s významnými investíciami do jeho obnovy. V súčasnosti  prebieha inštalácia KOST-iek a výmena teplovodných rozvodov. Spomínané práce sa dotýkajú najmä obyvateľov, poberajúcich teplo z kotolne Juh a Sever.
Viac >
23 SEP 2014

Budova EcoPoint Košice ocenená certifikátom LEED GOLD

Budove EcoPoint v Košiciach bol 23. septembra 2014 slávnostne udelený certifikát LEED. Zelená budova EcoPoint Office Center sa tak získaním medzinárodného ocenenia definitívne zaradila medzi skupiny budov so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Na projekte výstavby a samotnej realizácii sa podieľala aj spoločnosť Cofely, a.s. Projekt bol navrhnutý pomocou najlepších technológií na trhu s dôrazom na ekonomické a environmentálne hľadisko.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com