Aktuality

19 JUN 2017

ENGIE Innovation Workshop 2017, Bratislava – súčasť úspešného celosvetového projektu ENGIE INNOVATION WEEK (12. -17.6.2017)

ENGIE Services na Slovensku sa aj tento rok aktívne zapojila do medzinárodného projektu ENGIE Innovation Week 2017, ktorý organizuje materský koncern ENGIE. 
Viac >
02 MAJ 2017

ENGIE Services v rámci projektu ENGIE ECO školy 2017 podporila 4 základné školy na západnom Slovensku

ENGIE Services, v rámci projektu ENGIE ECO školy, ktorý po prvýkrát zrealizovala v roku 2015, podporila tento rok 4 školy na západnom Slovensku. Spolu s takmer stovkou žiakov z vybraných piatych a šiestych ročníkov, ako aj s dobrovoľníkmi z radov zamestnancov, vysadili v apríli na školských dvoroch stromy, kríky a zeleň. Žiaci sa navyše zapojili do interaktívnych prednášok, ktoré pripravili zamestnanci ENGIE Services a následne navštívili miestne kotolne, kde si mohli názorne prezrieť technológie slúžiace na výrobu tepla. 
Viac >
03 APR 2017

Služby facility manažmentu pre ČSOB v novom polyfunkčnom objekte Zuckermandel v Bratislave

ENGIE Services od apríla 2017 poskytuje pre ČSOB služby technickej správy objektu a životného prostredia v novej polyfunkčnej budove Zuckermandel v Bratislave. Nadväzuje tak na mobilizačnú fázu spolupráce, ktorá zahŕňala inžinierske činnosti realizované ešte pred uvedením objektu do prevádzky a začala v júni 2016. 
Viac >
03 MAR 2017

Modernizácia tepelného zdroja v Pezinku

Nová zmodernizovaná kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky Sever v Pezinku je už v skúšobnej prevádzke. Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, v rámci modernizácie tepelného hospodárstva už v minulosti urobila viacero opatrení. Ďalšou z plánovaných investícií bola práve rekonštrukcia kotolne a zmena paliva na obnoviteľný zdroj energie – biomasu.
Viac >
19 JAN 2017

V roku 2017 budú zákazníci Skupiny ENGIE platiť za teplo menej

Nižšia cena zemného plynu na svetovej burze a investície do rozvoja tepelných hospodárstiev Skupiny ENGIE sa odzrkadlia v cene tepla na tento rok. Zákazníci tak budú pri zachovaní rovnakej kvality dodávok energie platiť za spotrebované teplo menej.   
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com