Aktuality

01 APR 2021

ENGIE chce byť uhlíkovo neutrálna

Svet čelí klimatickej kríze. Je ešte možné odvrátiť neodvrátiteľné? Spomaliť klimatické zmeny? Aj bez odpovede na túto otázku je jasné, že našou spoločnou úlohou a snahou by malo byť, aby sme sa o to aspoň pokúsili. Či už na úrovni jednotlivcov, spoločností, korporácií alebo štátov. Skupina ENGIE, ktorá patrí medzi popredných svetových dodávateľov energie a energetických riešení, prikladá tejto úlohe strategickú dôležitosť. 
Viac >
22 MAR 2021

Zmodernizovaná bezobslužná Transformačná stanica 110/6 kV je pripravená na ďalší rozvoj parku Nová Hodvábka v Senici

Začiatkom tohto roka spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE, úspešne ukončila rekonštrukciu Transformačnej stanice (TS) 110/6 kV v priemyselnom parku v Senici. Cieľom modernizácie bolo vytvorenie bezobslužnej TS s pripojením na centrálny dispečing ENGIE.       
Viac >
24 FEB 2021

Správne zaregulovanie vzduchu v budovách zvyšuje komfort nájomníkov a efektivitu prevádzky

V súčasnom období koronakrízy čoraz častejšie dochádza k prehodnocovaniu veľkosti prenajímaných administratívnych priestorov zo strany nájomníkov. Firmy v blízkej budúcnosti budú pri výbere prenajímaných priestorov opatrnejšie a určite vzrastie tlak na ich kvalitu. Jedným z dôležitých aspektov, ktoré majú vplyv práve na kvalitu vnútorného prostredia je správne navrhnutá a zaregulovaná vzduchotechnika v budove. 
Viac >
05 FEB 2021

Smart Charging – nabíjanie s pridanou hodnotou

Elektromobilita už nie je len „buzzword“, ale slovenská realita. Na našich cestách, aj vďaka podpore štátu na nákup elektromobilov, plug-in hybridov a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, pribúda čoraz viac automobilov, ktoré na svoju prevádzku potrebujú len elektrickú energiu.
Viac >
15 JAN 2021

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com