Aktuality

24 FEB 2021

Správne zaregulovanie vzduchu v budovách zvyšuje komfort nájomníkov a efektivitu prevádzky

V súčasnom období koronakrízy čoraz častejšie dochádza k prehodnocovaniu veľkosti prenajímaných administratívnych priestorov zo strany nájomníkov. Firmy v blízkej budúcnosti budú pri výbere prenajímaných priestorov opatrnejšie a určite vzrastie tlak na ich kvalitu. Jedným z dôležitých aspektov, ktoré majú vplyv práve na kvalitu vnútorného prostredia je správne navrhnutá a zaregulovaná vzduchotechnika v budove. 
Viac >
05 FEB 2021

Smart Charging – nabíjanie s pridanou hodnotou

Elektromobilita už nie je len „buzzword“, ale slovenská realita. Na našich cestách, aj vďaka podpore štátu na nákup elektromobilov, plug-in hybridov a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, pribúda čoraz viac automobilov, ktoré na svoju prevádzku potrebujú len elektrickú energiu.
Viac >
15 JAN 2021

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu. 
Viac >
15 DEC 2020

Spolupráca ENGIE a Amazonu v oblasti výroby obnoviteľnej energie

V rámci korporátnych PPA (Power Purchase Agreements) projektov vybuduje ENGIE pre Amazon nové zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie.
Viac >
26 NOV 2020

Chceme byť lídrom v digitalizácii správy nehnuteľností

Digitalizácia je v súčasnosti univerzálnou top témou a nevyhýba sa ani službám v oblasti Facility a Property manažmentu. Digitalizácia je tiež úzko spätá so širokým spektrom služieb Skupiny ENGIE, v rámci ktorých sa postupne štandardizuje aj v oblasti komplexnej správy nehnuteľností. Práve v tomto segmente vidíme obrovský potenciál v zlepšení, automatizovaní, zefektívnení a sprehľadnení našich služieb.  
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com