Od januára 2021 bude Catherine MacGregor novou výkonnou riaditeľkou medzinárodnej Skupiny ENGIE

Od januára 2021 bude Catherine MacGregor novou výkonnou riaditeľkou medzinárodnej Skupiny ENGIE Bratislava, 5. október 2020

Správna rada vymenovala Catherine MacGregor za výkonnú riaditeľku ENGIE. Jej vízia transformácie a rozvoja ENGIE, jej medzinárodné skúsenosti, ako aj vodcovské a manažérske schopnosti, prispejú k dosiahnutiu strategických cieľov a smerovaniu Skupiny. 


Rozhodnutie, ktoré je účinné od 1. januára 2021, je výsledkom výberového procesu vedeného Jean-Pierre Clamadieu, Françoise Malrieu a členmi komisie Appointments, Compensation and Governance Committee. Vymenovanie Catherine MacGregor za člena predstavenstva Skupiny bude navrhnuté na schválenie počas Valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Catherine MacGregor v rámci svojho menovania vyhlásila: „Rada by som poďakovala členom Predstavenstva ENGIE za dôveru, ktorú do mňa vložili. Vážim si to, a zároveň to vnímam oko osobný záväzok. Som pripravená využiť svoje znalosti a skúsenosti z práce v rovnakom segmente a  spolupracovať s našimi tímami, aby sme spoločne dosiahli cieľ ENGIE, ktorým je urýchlenie transformácie v energetike.“Catherine MacGregor

48-ročná Catherine MacGregor je absolventkou École Centrale Paris. Svoju kariéru začala v spoločnosti Schlumberger v roku 1995, kde počas 23 rokov pracovala na viacerých významných medzinárodných pozíciách, ako Riaditeľka HR pre celú Skupinu či Riaditeľka strategických aktivít spoločnosti. V rokoch 2013 až 2016 pôsobila ako Prezidentka pre Európu a Afriku. O rok neskôr bola povýšená na Prezidentku Drilling Business a pôsobila v Londýne.

V lete 2019 sa rozhodla pokračovať v kariére v energetickom segmente. Stala sa členkou Výkonného výboru Skupiny TechnipFMC a osobne viedla onshore a offshore inžinierske a stavebné aktivity Technip Energies.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com