Máj patril v ENGIE na Slovensku inováciám

Máj patril v ENGIE na Slovensku inováciám Viac ako 130 podujatí zameraných na inovácie vo viac ako 25 krajinách sveta, to je bilancia medzinárodného ENGIE Innovation Week 2018 (22.5 – 1.6.2018), ktorý Skupina každoročne organizuje. Hlavnými témami pre tento rok boli energetická efektívnosť, obnoviteľná energia, mobilita a Smart cities. Podujatia mali najrôznejšie formy od inovačných seminárov, konferencií, cez workshopy, interaktívne prednášky až po road shows a výstavy v rámci medzinárodných exhibícií.
 
Do ENGIE Innovation Week 2018 sa aktívne zapojila aj ENGIE na Slovensku, ktorá 24. mája 2018 v bratislavskom Bináriu zorganizovala poldenný ENGIE Seminár 2018. Podujatia sa zúčastnili obchodní partneri, klienti a zamestnanci ENGIE, študenti strednej odbornej školy a médiá.
 
Témy z oblasti energetického manažmentu, inovácií, využitia najmodernejších digitálnych technológií a garantovaných energetických služieb (GES) odprezentovalo 5 prednášajúcich. Súčasný stav GES na Slovensku z pohľadu Asociácie poskytovateľov energetických služieb predstavil Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK. Zákaznícky pohľad na túto problematiku priblížil na konkrétnom príklade projektu v Malackách Dušan Rusnák, riaditeľ AD HOC Malacky. Ideu spolupráce vysokých škôl s praxou v kontexte inovácií priniesol Michal Masaryk zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Za ENGIE Services ako organizátora vystúpili Radovan Šajben, manažér rozvoja a inovácií, ktorý sa venoval téme digitálnych technológií v službách moderného energetického manažmentu a Daniel Čurka, riaditeľ Úseku energetických služieb. Jeho prednáška s názvom Cesta od prvého kontaktu až po prevádzku GES u zákazníka, sprostredkovala prítomným praktické skúsenosti s využitím GES u zákazníka.
 
Prestávky ENGIE Semináru patrili inovačnému networkingu, prehliadke a výkladu využitia vystavených IoT zariadení. Seminár priniesol okrem živej odbornej diskusie aj veľa praktických podnetov pre všetky zúčastnené strany.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com