ENGIE Harmony Project. Trvalá udržateľnosť podľa ENGIE.

 ENGIE Harmony Project. Trvalá udržateľnosť podľa ENGIE. Bratislava, 13. august 2018 

Koncom apríla tohto roku spustila Skupina ENGIE po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Jej cieľom je dlhodobo a jednotne komunikovať a propagovať inovatívne a trvalo udržateľné projekty, ktoré sú realizované pod vedením tímov ENGIE a jej partnerov. Skupina je presvedčená, že zosúladenie individuálnych záujmov so všeobecnými celospoločenskými záujmami bude viesť k harmonickému pokroku po celom svete. V novom komunikačnom projekte potvrdzuje svoj záväzok voči krajinám, v ktorých pôsobí - vyvíjať riešenia s pozitívnymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi dôsledkami.

Myšlienky ENGIE Harmony Project sú propagované prostredníctvom reklamnej kampane, ktorá prezentuje reálne projekty spolupráce, symbolizujúce svet zajtrajška. Navrhujú a realizujú ich tímy ENGIE v spolupráci s miestnymi start-upmi, aktivistami, umelcami a technologickými nadšencami. Jednoducho so všetkými, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech budúceho harmonického pokroku krajiny, v ktorej žijú.

Viac ako reklamné filmy

Solar Graffiti

Je názov filmu, ktorý je medzi prvými propagovanými projektami. Natáčal sa v Mexiku a opisuje skutočný príbeh premeny opusteného športového štadióna na predmestí Mexico City. Na rekonštrukcii spolupracovali inžinieri ENGIE s firmou Heliatek a mexickým umelcom N3O. Nový štadión je dnes opäť funkčný a vďaka streetartovým umelcom aj vizuálne atraktívny. K jeho nasvieteniu bolo použité 100 % zelené osvetlenie najnovšej generácie organických solárnych filmov. Projekt vo výsledku spojil miestne komunity a priniesol radosť zo športu a zábavy na predmestie mexickej metropoly. 

Francúzski zelení farmári 

Druhý film mapuje spoluprácu tímov ENGIE s firmou AgriBioMéthane a miestnymi farmármi. Prináša pravdivý príbeh desiatich farmárov vo vidieckych oblastiach Vendeé, ktorí recyklujú svoj odpad, aby z neho vyrobili bioplyn a biometán. Projekt spojil miestnych ľudí a umožnil im podporiť spoločensky zodpovedný prístup, napríklad aj prípravou jedál z miestnych produktov, ktoré upravujú použitím ekologicky vyrobeného plynu.  

Olympijský park  Kráľovnej Alžbety
 

Film bol nakrútený v Spojenom kráľovstve s tímami ENGIE a partnerom The London Legacy Development Corporation. Najnovší reklamný spot Skupiny približuje transformáciu Olympijského parku Kráľovnej Alžbety v Londýne, pôvodne postaveného pre hry v roku 2012, na ekologickú a trvalo udržateľnú metropolitnú oblasť. Miestna elektráreň, vybudovaná  a prevádzkovaná ENGIE, využíva a premieňa drevený odpad na energiu, ktorá postačuje na pokrytie dodávky tepla a elektrickej energie pre celý park a okolie. Okrem toho sa týmto hospodárnym využitím energie podarilo ENGIE drasticky znížiť produkované emisie CO2 . V snahe udržať nastavený environmentálny štandard sa miestne tímy ENGIE aj naďalej starajú o údržbu parku a jeho zariadení, vrátane zabezpečovania mnohých ďalších služieb poskytovaných v rámci správy nehnuteľností.

Spolupráca v mene harmonickej udržateľnosti

Rozvoj výroby obnoviteľnej elektrickej energie, zelený plyn, riešenia trvalo udržateľnej mobility v mestách, energetická účinnosť a inteligentné mestá... To všetko sú príklady podpory kolektívnych projektov Skupinou ENGIE, ktorými potvrdzuje svoju úlohu priekopníka v energetickej revolúcii. 

„ENGIE Harmony Project ilustruje veľmi konkrétnym a moderným spôsobom prácu spoločnosti ENGIE v prospech harmonického pokroku, a to najmä zosúladením záujmov jednotlivcov so všeobecným záujmom spoločnosti, v ktorej žijú. ENGIE patrí medzi globálne značky, ktoré majú zodpovednosť za návrh a realizáciu rozvoja nielen vlastnej firmy, ale aj spoločnosti, v ktorej pôsobia. Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme spojiť silné stránky našich tímov s rovnako silným a zanieteným prístupom všetkých aktérov občianskej spoločnosti. Sme hrdí na to, čo sme spolu s našimi partnermi dosiahli, a aj naďalej sa budeme snažiť byť užitočnými nielen pre našich klientov, ale aj pre svet, ktorý nás obklopuje, " uzatvára výkonná viceprezidentka spoločnosti ENGIE Ana Busto, zodpovedná za značku a komunikáciu.

Viac informácií o projektoch a ľuďoch, ktorí za nimi stoja, ako aj samotné filmy, si môžete pozrieť na stránkach https://harmonyproject.engie.com/en/ a na sociálnych sieťach ENGIE.  


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com