Cofely od júla pre Slovenské elektrárne zabezpečuje obsluhu OST a CZT v Leopoldove

Cofely od júla pre Slovenské elektrárne zabezpečuje obsluhu OST a CZT v Leopoldove  Bratislava, 31. 7. 2015 
 
Spoločnosť Cofely od 1. júla 2015 zabezpečuje pre spoločnosť Slovenské elektrárne nepretržitú obsluhu odovzdávacích staníc tepla (OST) a systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Leopoldove. Kontrakt, ktorý Cofely uzavrela so Slovenskými elektrárňami na základe výhry vo výberovom konaní, bude trvať 3 roky.
 
Cofely so Slovenskými elektrárňami spolupracovala už v roku 2013, keď v rámci energetického auditu posudzovala energetickú náročnosť vybraných objektov v Trnave, Trenčíne a vo Vojanoch. Výsledkom auditu bol návrh dvoch variantov riešení rekonštrukcie, vedúcich k zvýšeniu hospodárnosti a energetickej efektívnosti.
 
Od 1. júla 2015 Cofely na základe výhry vo výberovom konaní zabezpečuje nepretržitú  obsluhu OST a CZT v Leopoldove. „Teší nás, že Slovenské elektrárne si pre tento projekt vybrali práve našu spoločnosť. Verím, že vzhľadom na množstvo podobných zrealizovaných referenčných projektov, a aj na našu úspešnú spoluprácu v minulosti, ich dôveru nesklameme,“ hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ Cofely.
 
V rámci trojročného kontraktu bude Cofely pre Slovenské elektrárne realizovať činnosti spojené s manipuláciou so zariadením potrubných rozvodov a odovzdávacích staníc, riešením poruchových stavov,  kontrolou zariadení, vedením dokumentácie, skúškami  poistných ventilov tlakových nádob, mesačnými odpočtami meračov tepla a doplňovacej vody. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com