COFELY a.s. 1. 5. 2016 zmení svoje obchodné meno na ENGIE Services a.s.

COFELY a.s. 1. 5. 2016 zmení svoje obchodné meno na ENGIE Services a.s. Bratislava, 30. 3. 2016

Cofely na Slovensku zmení svoje obchodné meno a s účinnosťou od 1. mája 2016 bude vystupovať pod názvom ENGIE Services a.s. Spolu s obchodným meno sa zmení aj značka a logo spoločnosti. 

 
Identifikačné a fakturačné údaje spoločnosti 
Všetky ostatné identifikačné a fakturačné údaje spoločnosti (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne čísla) zostávajú nezmenené.
 
Obchodné mená spoločností Skupiny COFELY na Slovensku
Obchodné mená spoločností Skupiny COFELY na Slovensku - TERMMING, a.s., LMT, a.s., Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Račianska teplárenská, a.s., SKAL&CO, spol. s r.o., Službyt, spol. s r.o., Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. a KPT a.s., zostanú nezmenené. Od 1. mája 2016 budú patriť do Skupiny ENGIE. 
 
Celosvetový rebranding
V apríli 2015 koncern GDF SUEZ zmenil svoje meno, značku a logo na ENGIE. Zmena názvu je spojená s celosvetovou iniciatívou – ENERGY TRANSITION, ktorej cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zamerať sa na dekarbonizáciu, znižovanie spotreby, energetickú efektívnosť a v neposlednom rade na reštrukturalizáciu a decentralizáciu spoločnosti s cieľom ešte viac sa priblížiť k zákazníkom v rámci jednotlivých krajín.
 
Prečo ENGIE?
ENGIE je jednoduché a silné meno, ktorého význam predstavuje energiu pre každého a funguje rovnako vo všetkých krajinách a kultúrach. Logo ENGIE zobrazuje vychádzajúce slnko, ktoré symbolizuje nový deň, nový štart a nové výzvy vo svete energie. So zastúpením v 70-tich krajinách sveta, využívajúc rôzne zdroje energie, ENGIE chce byť benchmarkom pre ostatných energetických hráčov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a európskym lídrom v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie.
 
Rebranding na Slovensku
Cofely na Slovensku patrí dlhodobo medzi lídrov v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a realizácie technologických a energeticky efektívnych riešení. Vďaka širokému portfóliu využíva synergie  medzi jednotlivými činnosťami a svojim zákazníkom ponúka integrované služby s dôrazom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Prostredníctvom decentralizácie a celoslovenského pôsobenia sa Cofely, rovnako ako Skupina ENGIE celosvetovo, snaží priblížiť ku svojim zákazníkom, porozumieť ich potrebám a ponúknuť im kvalitné a efektívne riešenia.  
Na Slovensku tvorí výroba a dodávka energie z obnoviteľných zdrojov 15 % z celkového objemu vyprodukovanej energie. Snahou Cofely je toto číslo ešte zvyšovať. Tento rok napríklad plánuje   vybudovať a spustiť do prevádzky novú kotolňu na spaľovanie biomasy na sídlisku Sever v Pezinku.

Cofely na Slovensku sa, rovnako ako medzinárodná Skupina ENGIE, so svojimi aktivitami, zameranými na zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov, decentralizáciou a skvalitňovaním ponuky komplexných služieb, úspešne zapája do celosvetovej iniciatívy ENERGY TRANSITION a podniká kroky, ktorými sa chce ešte viac priblížiť  ku svojim zákazníkom. Od 1. mája 2016 aj prostredníctvom nového obchodného mena a silnej medzinárodnej značky a loga. 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com