Centrálne zásobovanie teplom je moderné

Centrálne zásobovanie teplom je moderné CZT - centrálne zásobovanie teplom nie je prežitok. Hovorí o tom aj video vytvorené SZVT (Slovenským zväzom výrobcov tepla).

Moderné systémy CZT v súčasnosti zabezpečujú bezpečnú, spoľahlivú, ekologickú, hospodárnu a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla vo viac ako 335 mestách a obciach na Slovensku.

Aj Skupina ENGIE, člen SZVT, dlhodobo a kontinuálne modernizuje svoje tepelné hospodárstva na Slovensku a potvrdzuje, že CZT je moderné.


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com