Bratislava sa stáva centrálou Cofely pre časť Európy a Rusko

Centrálu povedie Peter Strýček z pozície generálneho riaditeľa Cofely východná Európa

Bratislava 17. december 2012 - Sídlo Cofely v Bratislave sa od nového roka stane centrálou pre časť Európy a Rusko. Toto rozhodnutie prijalo nedávno vedenie skupiny GDF SUEZ v Paríži, ktoré zároveň rozhodlo o obsadení funkcie generálneho riaditeľa. Stane sa ním Peter Strýček, ktorý doteraz úspešne viedol pobočku Cofely na Slovensku.

Po vydarených akvizíciách na domácej pôde sa tak podarilo slovenskej Cofely dosiahnuť aj nadnárodný úspech. Cieľom zriadenia centrály v Bratislave je dosiahnuť optimálne rozdelenie trhu Cofely v rámci Európy na rovnaké biznis teritóriá. Pod správu bratislavskej centrály pribudne Česko, Rusko a Poľsko. „Tieto krajiny nám ponúkajú široké spektrum obchodných príležitostí, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť aj  k novým pracovným výzvam presahujúcim hranice Slovenska. Rozhodnutie vedenia lokalizovať novú centrálu do Bratislavy je zároveň prejavom dôvery a ocenením našich schopností, “ hovorí Peter Strýček z pohľadu novej pozície. Zámerom Cofely však zostáva naďalej posilňovať svoju pozíciu na Slovensku.

Keďže Peter Strýček prechádza so začiatkom nového roka na pozíciu regionálneho riaditeľa, Cofely na Slovensku povedie Roman Doupovec. „Moju novú rolu považujem za záväzok voči akcionárom aj zamestnancom spoločnosti. Našou úlohou bude čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré nám prinesie nová štruktúra v rámci skupiny. Chceme naďalej pokračovať v kvalite ponúkaných riešení a odlíšiť sa od konkurencie prístupom a komplexnosťou,“ hovorí budúci generálny riaditeľ Roman Doupovec.  Do Cofely prišiel z oblasti realitného developmentu. Obchodným činnostiam a riadeniu tímu sa venuje väčšinu svojho profesijného života.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com