ENGIE NEWS

Cofely news November 2012

Vážení partneri, rok 2012 bol pre našu spoločnosť príkladom toho, že ani úspech a rast nie sú zadarmo – dospeli sme do fázy, kedy bolo potrebné odstrániť neefektívne či duplicitné činnosti, aby sa vytvoril priestor pre nové aktivity a nových ľudí. To je pre fi rmu, manažment aj ostatných zamestnancov vždy veľmi náročné obdobie. Na druhej strane nás nesmierne teší, že s tímom, ktorý máme dnes, vieme čeliť neľahkej situácii na trhu a tiež výzvam, ktoré prichádzajú.
Viac >

Cofely news September 2012

Vážení partneri, spoločnosť Cofely prešla v uplynulom čase obdobím veľkých zmien. Máme za sebou jednu z najvýznamnejších akvizícií v súkromnej energetike na Slovensku, ktorá prebehla na konci minulého roka. Prevzatím silnej západoslovenskej skupiny Comeron Group sa naša spoločnosť výrazne posilnila z viacerých pohľadov. Prvým efektom bolo územné rozšírenie pôsobnosti v rámci hlavného mesta a v regióne celého Záhoria.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com