ENGIE NEWS

Cofely News Apríl 2014

Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia, prvé tohtoročné vydanie Cofely News sa k vám dostáva na začiatku jari, patrí sa vám však poďakovať za vašu priazeň a spoluprácu v uplynulom období. Predchádzajúci obchodný rok sme uzavreli so skvelým výsledkom – skupina Cofely na Slovensku vykázala tržby na úrovni 81,5 mil. eur. Prvé mesiace tohto roka sa ukazujú takisto sľubne – podarilo sa nám znovu získať významné zákazky. Príkladom je zmluva so Slovenským plynárenským priemyslom a.s.
Viac >

Cofely news December 2013

Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia! Čochvíľa sa skončí ruch predvianočného obdobia a väčšina z nás sa v kruhu svojich blízkych oddá oddychu doma, na horách, či iných miestach, ktoré s obľubou navštevujete.Preto nám, ešte predtým než tak urobíte, dovoľte, aby sme spoločne vyhodnotili tento rok, rok 2013.
Viac >

Cofely news September 2013

Vážení partneri, príchod jesene je obvykle typický nielen naháňaním zákaziek, obchodných cieľov a prípravy plánov na nasledujúce obdobie, ale aj oslavami a spoločenskými podujatiami v mnohých mestách a mestských častiach. Naše podnikanie je vo veľkej miere späté s poskytovaním služieb vo viacerých regiónoch Slovenska, a našou snahou je ich podporovať a byť s klientmi v úzkom kontakte. Preto sme radi, že sa stalo tradíciou organizovanie našich septembrových Dní otvorených dverí v mestských výhrevniach v Senici ...
Viac >

Cofely news Jún 2013

Vážení partneri, pred desiatimi rokmi bolo v GDF Suez prijaté rozhodnutie, ktoré viedlo k zjednoteniu aktivít v oblasti energetiky a služieb do jedného celku, s cieľom koncentrovať znalosti a potenciál, a tým skvalitňovať poskytované služby. Dnes podnikáme celosvetovo pod obchodným názvom Cofely a s odstupom jednej dekády môžeme hodnotiť rozhodnutie vytvoriť samostatnú divíziu s orientáciou na servis ako veľkú konkurenčnú výhodu. Ďalšou črtou našej divízie je komplexnosť ...
Viac >

Cofely news Marec 2013

Vážení partneri, Rok 2012 bol pre našu spoločnosť okrem iného rokom organizačných zmien, ktoré súviseli s integráciou skupiny Comeron, ako aj s prípravou na naše medzinárodné pôsobenie. Dnes, v čase neistého vývoja trhu považujem za mimoriadnu výhodu skladbu aktivít, ktoré tvoria náš core-business, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Aj v roku 2013 ideme cestou svedomitej a systematickej práce v každom z troch hlavných segmentov nášho podnikania – energetike, komlexnej správe nehnuteľností a inštaláciách.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com