ENGIE NEWS

ENGIE NEWS 3/2016

Inovácie sú pre spoločnosť pôsobiacu v našom segmente kľúčové. Vďaka nim vieme byť o krok vpred pred našou konkurenciou, prinášajú do nových, ale i existujúcich projektov nový rozmer a pridanú hodnotu pre našich klientov.
Viac >

ENGIE NEWS 2/2016

Cofely, od mája 2016 vystupuje na slovenskom trhu pod novým názvom ENGIE Services. Zmena, ktorá nadväzuje na minuloročný celosvetový rebranding materského koncernu ENGIE, v súčasnosti prebieha naprieč všetkými krajinami, v ktorých ENGIE pôsobí. 
Viac >

Cofely news 1/2016

Začiatok nového roka bol v oblasti dodávok energií spojený so začiatkom realizácie niekoľkých významných projektov. Azda najvýznamnejší z nich je začiatok prevádzky tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, kde od 1. januára vyrábame a dodávame teplo v objeme 50 tisíc GJ. 
Viac >

Cofely News 4/2015

Rok 2015 bol pre nás rokom významných zmien. V novembri sa naša centrála spolu so spoločnosťami  Skupiny COFELY, sídliacimi na Mlynských Nivách, presťahovali do nových priestorov na Jarošovej v Bratislave. K zmenám došlo aj v rámci vedenia Cofely. 
Viac >

Cofely News 3/2015

Ako sa mení všetko okolo nás, tak aj v rámci našej spoločnosti dochádza k organizačným zmenám súvisiacim s rozsahom a ponukou služieb. V súčasnosti sa snažíme zameriavať na príležitosti s vyššou pridanou hodnotou a prenikať do nových segmentov a odvetví. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com