ENGIE NEWS

ENGIE NEWS 2/2018

Viac ako 130 podujatí zameraných na inovácie vo viac ako 25 krajinách sveta, to je bilancia medzinárodného ENGIE Innovation Week 2018 (22.5 – 1.6.2018), ktorý Skupina každoročne organizuje. Hlavnými témami pre tento rok boli energetická efektívnosť, obnoviteľná energia, mobilita a Smart cities. Do ENGIE Innovation Week 2018 sa aktívne zapojila aj ENGIE na Slovensku, ktorá 24. mája 2018 v bratislavskom Bináriu zorganizovala poldenný ENGIE Seminár 2018. Podujatia sa zúčastnili obchodní partneri, klienti a zamestnanci ENGIE, študenti strednej odbornej školy a médiá.
Viac >

ENGIE NEWS 1/2018

Od roku 2012 je Výstava spotrebnej elektroniky (Consumer Electronic Show – CES) v Las Vegas vlajkovou loďou udalostí organizovaných v kontexte inovácií. Jej partneri – podnikateľské startupy a inkubátory, rovnako ako korporátni hráči - sa od 9. do 12. januára 2018 opäť ocitli v centre pozornosti odbornej verejnosti z celého sveta.  Skupina ENGIE sa CES zúčastnila už po tretíkrát. Stánok ENGIE Innovation v Eureka Park sa nachádzal v zóne, ktorá bola prioritne zameraná na startupy. 
Viac >

ENGIE NEWS 6/2017

Dnes sa v energomanažmente, mení celkový prístup k riešeniu problémov. Ustupuje sa od reaktívnych riešení a uprednostňuje sa proaktívny prístup. V energomanažmente nečakáme, kým sa chyba prejaví ako problém, ale snažíme sa o preventívne zásahy a vďaka technike, meraniam a zisteným odchýlkam, ktoré signalizujú poruchu, vieme dostatočne rýchlo konať a zabrániť vzniku tohto problému. 
Viac >

ENGIE NEWS 5/2017

Paríž usporiada Letné olympijské hry 2024 už po tretíkrát. V minulosti bol hostiteľom v rokoch 1900 a 1924. Do hlavného mesta Francúzska sa tak letné olympijské hry vrátia presne po sto rokoch. A medzinárodná Skupina ENGIE, ako oficiálny partner LOH 2024 Paríž, bude pri tom.  
Viac >

ENGIE NEWS 4/2017

BIM nie je iba softvér – je to riešenie, ktoré si môžeme predstaviť ako informačnú databázu, v ktorej sa zdieľajú všetky informácie a dáta o objekte od jeho návrhu, výstavby, cez správu objektu počas jeho užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Je založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií, zdieľaní informácií a koordinácii jednotlivých činností. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com