Technická správa pre Nákupné centrum Hron v Bratislave

Technická správa pre Nákupné centrum Hron v Bratislave ENGIE Services od októbra 2017 zabezpečuje pre spoločnosť IRE Hron Property Holding správu objektu Nákupného centra Hron (NC Hron) v Bratislave.
 
ENGIE uspela vo výberovom konaní na základe najvýhodnejšej ponuky, zahŕňajúcej synergické prepojenie služieb z oblasti technickej správy a servisu, ako aj bohaté skúsenosti z podobných projektov a odporúčania spoločnosti Colliers, ktorý pre vlastníka objektu poskytuje služby v oblasti property manažmentu. Zmluva na zabezpečenie technickej správy objektu NC Hron bola podpísaná do septembra 2020 a zahŕňa údržbu objektu a technických zariadení, pravidelnú servisnú činnosť, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení a činnosť tzv. objektového vedúceho, pod ktorú spadajú aktivity ako koordinácia dodávateľov, inventarizácia, vybavovanie reklamácií, vedenie dokumentácie či predkladanie reportov.
 
„Projekt je nám dobre známy, nakoľko sme tento objekt už v minulosti spravovali, no vzhľadom na nevýhodné podmienky sme po ukončení zmluvného obdobia ukončili aj partnerstvo s predchádzajúcim vlastníkom objektu. Dnes, keď začíname spoluprácu s novým vlastníkom, sme o množstvo skúseností bohatší. Vieme o slabých miestach projektu, čo nám  vytvára konkrétny priestor na zlepšenie v reálnom čase. Verím, že náš prínos bude badateľný nielen v bežnej technickej správe, ale najmä v oblasti energetických služieb, ktoré sú našou pridanou hodnotou,“ komentuje Ing. Juraj Sochor, riaditeľ pre Región Bratislava.
 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com