ENGIE začala spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou

ENGIE začala spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou  
V októbri 2017 začala ENGIE Services spoluprácu s Katedrou technického zariadenia budov (TZB) Slovenskej technickej univerzity (STU), a to konkrétne vo forme prednášok a workshopov z oblasti správy nehnuteľností a energetického manažmentu.

„Spolupráca s STU sa momentálne iba rozbieha a spočiatku bude jej náplňou najmä sprostredkovanie praktických skúseností našich manažérov a špecialistov, aby mali študenti možnosť spoznať aj iný ako akademický rozmer práce v oblasti správy nehnuteľností a energomanažmentu,“ uvádza Daniel Čurka, riaditeľ úseku energetických služieb v ENGIE Services, ktorý študentom prednášal o energomanažmente.  

Témy prvých prednášok a workshopov boli orientované na bežnú prax v oblasti údržby budov z pohľadu facility manažéra. Študenti sa tiež dozvedeli informácie z oblasti energetických služieb - ktoré kroky vedú k energetickému auditu a aké ďalšie nasledujú, čo všetko prináša digitalizácia v rámci TZB, ako funguje energomanažment v reálnych projektoch na Slovensku, čo je garantovaná služba a ďalšie praktické skúsenosti aj z oblasti prípravy cenových ponúk a vzájomnej komunikácie medzi zákazníkom a dodávateľom riešení a služieb.

„Spolupráca s STU má veľký potenciál – postupne by sme chceli ešte viac rozšíriť aj oblasť odborných stáží študentov v našej spoločnosti, konzultácií pri záverečných prácach či prácu s talentami. V súčasných podmienkach trhu práce na Slovensku nie je vôbec jednoduché nájsť hotového kvalifikovaného kandidáta s technickým rozhľadom v oblasti správy nehnuteľností, inštalácií technológií a energetiky. Preto je naším cieľom doplnenie teoretických znalostí študentov o praktické skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí. Práve tento typ spolupráce hodnotíme z hľadiska benefitov pre obe strany ako najvýhodnejší,“ hovorí Róbert Harton, manažér sieťových zákaziek ENGIE Services a jeden z prednášajúcich na STU. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com