Vážení priatelia, obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia!

Vážení priatelia, obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia! Vážení priatelia, obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia!
 
V pokročilom decembri a s blížiacim sa koncom roka 2017 vám chcem v mene vedenia spoločností Skupiny ENGIE, ako aj vo svojom mene poďakovať za vašu priazeň a podporu.

Uplynulý rok bol pre nás v každom ohľade pestrý, a to hlavne z hľadiska udalostí, ktoré nás sprevádzali. Niektoré z nich, a som rád, že ich bola väčšina, nás potešili viac, iné menej. Stále však máme radosť z toho, ak naša práca, či už v oblasti správy nehnuteľností, energetiky, servisu, alebo inštalácií, pomáha našim existujúcim a novým klientom.

Sme hrdí, že môžeme zdieľať našu odbornosť, pracovať na nových získaných projektoch a v neposlednom rade rozvíjať nové oblasti pôsobenia, investovať do inovatívnych a moderných  technológií a  predovšetkým do rastu odbornosti našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že náš záväzok voči klientom - poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou, je možné realizovať iba za neustálej podpory motivovaného tímu zamestnancov. V každom prípade máme, aj vďaka uplynulému roku, za sebou cenné skúsenosti, ktoré nás posúvajú vpred.

Verím, že aj posledné tohtoročné vydanie ENGIE News bude pre vás plné nových informácií a inšpirácií. Prajem vám a vašim blízkym príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa radosti, šťastia a zdravia!
 
S úctou,
 
Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ
ENGIE Services a.s. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com