ENGIE NEWS 6/2017

EDITORIÁL

Vážení priatelia, obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia!

V pokročilom decembri a s blížiacim sa koncom roka 2017 vám chcem v mene vedenia spoločností Skupiny ENGIE, ako aj vo svojom mene poďakovať za vašu priazeň a podporu. Uplynulý rok bol pre nás v každom ohľade pestrý, a to hlavne z hľadiska udalostí, ktoré nás sprevádzali. Niektoré z nich, a som rád, že ich bola väčšina, nás potešili viac, iné menej. Stále však máme radosť z toho, ak naša práca, či už v oblasti správy nehnuteľností, energetiky, servisu, alebo inštalácií, pomáha našim existujúcim a novým klientom.
Viac >

NOVINKY

Služby technickej správy a údržby pre Polus City Center a budovy Polus Tower 1 a 2

„Transparentnosť procesov, neustála kontrola nahlásených, zrealizovaných i plánovaných činností súvisiacich so správou a údržbou objektov a v neposlednom rade aj prehľad nákladov, ktoré sú s tými činnosťami spojené, bolo to, čo nakoniec klienta presvedčilo,“ hovorí Július Jégh, senior projektový manažér ENGIE Services.
Viac >

Keď pripojenie na centrálny zdroj nie je riešením

Pri uplatnení moderných technológií a palív z obnoviteľných zdrojov dnes už zrejme nikto nepochybuje o prednostiach centralizovaného zásobovania teplom (CZT), medzi ktoré patrí najmä spoľahlivosť, komfort, bezpečnosť, výhodná cena či ekologické hľadisko. Čo však v prípadoch, keď pripojenie na CZT nie je možné?
Viac >

Technická správa pre Nákupné centrum Hron v Bratislave

ENGIE Services od októbra 2017 zabezpečuje pre spoločnosť IRE Hron Property Holding technickú správu Nákupného centra Hron v Bratislave. Správa zahŕňa údržbu objektu a technických zariadení, pravidelnú servisnú činnosť, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení a činnosť tzv. objektového vedúceho, pod ktorú spadajú aktivity ako koordinácia dodávateľov, inventarizácia, vybavovanie reklamácií, vedenie dokumentácie či predkladanie reportov.
Viac >

PREDSTAVUJEME

Energomanažment v 21. storočí

Technológie sa dnes vyvíjajú neuveriteľne rýchlym tempom. Špičkové nápady včerajška sa dnes realizujú a to, čo bolo pred týždňom najmodernejšou technologickou vychytávkou, je už teraz prekonané. Pri tomto tempe sú inštalácie technologických zariadení so životným cyklom 20-tich rokov investíciou do minulosti. V určitom časovom horizonte budú technologické systémy, ktoré sa využívajú v teplárenstve, energetike a v priemysle, jednoducho zastaralé a netrendové.
Viac >

PODPORILI SME

Vrátili sme STROMY DO KRAJINY

„Stromy v časti Dolného Žitného ostrova chýbajú pre svoju nenahraditeľnú funkciu pri ochrane pôdy pred veternou eróziou, pre zlepšenie vplyvu na mikroklímu prostredia, ale aj pre zachovanie rozmanitosti života v krajine. Teším sa, že som spolu s ďalšími 17 kolegami aj ja mohla byť súčasťou tejto jedinečného dobrovoľníckeho projektu a spolu sa nám podarilo vrátiť stromy do krajiny,“ hovorí Ivica Pšenáková, vedúca oddelenia BOZP, OPP a životného prostredia, ktorá v ENGIE projekt iniciovala.
Viac >

ENGIE začala spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou

„Spolupráca s STU má veľký potenciál – postupne by sme chceli ešte viac rozšíriť aj oblasť odborných stáží študentov v našej spoločnosti, konzultácií pri záverečných prácach či prácu s talentami. V súčasných podmienkach trhu práce na Slovensku nie je vôbec jednoduché nájsť hotového kvalifikovaného kandidáta s technickým rozhľadom v oblasti správy nehnuteľností, inštalácií technológií a energetiky. Preto je naším cieľom doplnenie teoretických znalostí študentov o praktické skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí," hovorí Róbert Hartonmanažér sieťových zákaziek ENGIE Services a jeden z prednášajúcich na STU.
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com