Riešenie merania a regulácie vzduchotechniky pre Continental Matador v Púchove

Riešenie merania a regulácie vzduchotechniky pre Continental Matador v Púchove ENGIE Services zrealizovala v lete tohto roku projekt dodávky merania a regulácie vzduchotechnických zariadení pre nové skúšobné centrum v závode Continental Matador Rubber v Púchove.  V projekte bol použitý riadiaci systém Siemens s priemyselnými regulátormi Symatic rady S7 – 400. 

Continental Matador Rubber v Púchove rozširuje závod o nové skúšobné centrum, ktoré sa bude nachádzať v dvoch objektoch. Generálny dodávateľ stavby, spoločnosť Sestav s.r.o., vyhlásila súťaž na dodávku merania a regulácie vzduchotechník, ktorú, s ohľadom na úspešnú realizáciu podobných referenčných projektov a najvýhodnejšiu cenu, vyhrala ENGIE Services.

ENGIE v rámci projektu, ktorý sa začal v júli 2017, zrealizovala dodávku a montáž merania a regulácie (MaR) vzduchotechník, výmenníkovej stanice, plynových ohrievačov (sahár) a časti chladenia. V polovici novembra by sa malo začať so skúšobnou prevádzkou. V súčasnosti prebiehajú funkčné skúšky a bolo začaté kolaudačné konanie. Po ukončení prác a po kolaudácii bude dielo odovzdané investorovi.

„Našou úlohou bolo zabezpečiť vyregulovanie teploty prostredia v jednotlivých výrobných halách, v ktorých sa nachádzajú linky pre pneumatiky, lisovače a iné technologické zariadenia, potrebné na výrobu a skladovanie pneumatík. Celkovo sme zabezpečovali MaR pre 11 ks vzduchotechnických zariadení. Pri realizácii riešenia sme  využili riadiaci systém spoločnosti Siemens – priemyselný regulátor Symatic. Našou pridanou hodnotou boli všetky softvérové práce, ktoré sme zabezpečovali cez našich softwarových inžinierov a v rámci ktorých sme aj navrhli vizualizáciu všetkých ovládacích panelov“ hovorí Marián Horov, senior project manager HVAC, ENGIE Services.

Prevádzku vzduchotechník bude zabezpečovať spoločnosť Continental, avšak akékoľvek zmeny v systéme by mali byť  riešené priamo spoločnosťou ENGIE. „Práve využitie priemyselného regulátora Siemens Symatic robí pre nás tento projekt jedinečným, keďže sme doteraz so softvérom Siemens v rámci poskytovania služieb z oblasti merania a regulácie nepracovali. Je to pre nás nová a zaujímavá referencia a veríme, že aj vzhľadom na rozsah, rýchlosť a kvalitu tejto dodávky budeme mať možnosť v blízkej budúcnosti realizovať podobné projekty v priemyselnej oblasti,“ uzatvára Marián Horov.  
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com