Služby technickej správy nehnuteľností pre nové ambulancie Medirexu v budove EcoPointu

Služby technickej správy nehnuteľností pre nové ambulancie Medirexu v budove EcoPointu ENGIE Services poskytuje pre EcoPoint v Košiciach služby z oblasti správy nehnuteľností už viac ako 2 roky. Na jeseň tohto roku rozšírila svoju pôsobnosť a zabezpečuje služby dodávky inštalácií technológií a technickej správy nehnuteľností aj pre novootvorené ambulancie spoločnosti Medirex, ktorá sídli v jej priestoroch.  

EcoPoint je rozsiahly komplex s prenajímateľnou plochou o rozlohe 15 858 m2. Moderná stavba je symbiózou a harmóniou ekológie a technológie a zohľadňuje ideu trvalo udržateľného rozvoja, čoho dôkazom sú významné certifikáty a ocenenia – certifikát LEED Gold a predcertifikát DNGB.  Projekt sa môže pýšiť nízkymi prevádzkovými nákladmi, variabilitou priestorového delenia a o 70 % nižšími nákladmi na kúrenie a chladenie vďaka aktivácii betónového jadra v stropoch s využitím tepelných čerpadiel zabezpečujúcich tepelnú pohodu v lete aj v zime.

ENGIE Services sa podieľala na projekte výstavby a samotnej realizácii EcoPointu už od počiatočnej fázy. Spolupracovala pri navrhovaní najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na optimalizáciu prevádzkových nákladov budovy. Okrem projektovej dokumentácie dodala a zrealizovala inštaláciu slaboprúdových systémov - elektrickej požiarnej signalizácie, požiarneho rozhlasu a systému kontroly vstupu.

V súčasnosti pre EcoPoint poskytuje komplexné služby z oblasti technickej správy nehnuteľností - prevádzku dispečingu, helpdesku, informačný systém na správu majetku, upratovacie služby, úpravu zelene, BOZP, požiarnu ochrana a energetický manažment, riadenie a koordináciu prevádzkovo – technických procesov a podporných činností, údržbu, servis a odborné prehliadky.  ENGIE Services navyše zabezpečuje predaj elektrickej energie a spravuje miestnu distribučnú sieť.   
Na jeseň tohto roku ENGIE Services začala poskytovať svoje služby z oblasti technickej správy nehnuteľnosti aj spoločnosti Medirex, poskytujúcej jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a reprodukčná medicína, ktorá si v budove EcoPointu otvorila nové ambulancie.

„Získanie nového klienta – spoločnosti Medirex do nášho portfólia nás teší o to viac, že je potvrdením kvality našej práce a dodávaných služieb, ktoré už viac ako dva roky poskytujeme v rámci projektu EcoPoint. Veríme, že pozitívne referencie nám, tak ako v tomto prípade, v budúcnosti pomôžu pri získavaní nových projektov a spokojných klientov,“ hovorí Ľudovít Hintoš, riaditeľ pre Región Východ. 


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com