Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – riešenie klimatickej krízy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – riešenie klimatickej krízy „Ľadovce sa pomaly roztápajú“ a krajiny začínajú pociťovať zodpovednosť za stav našej planéty. Parížsku dohodu už ratifikovali aj veľkí svetoví hráči ako USA a Čína. Myšlienky udržateľného rozvoja naberajú na sile a význame a materský koncern ENGIE je, vďaka svojej stratégii zameranej na maximálne využívanie obnoviteľných zdrojov, lídrom procesu transformácie energetiky v Európe. 
 
Ciele Európskej rady „20-20-20“ a Parížska dohoda

Európska rada v marci 2007 schválila ambiciózne a záväzné ciele (20 – 20 – 20), týkajúce sa boja proti klimatickým zmenám.

Čoho sa týkali?

V rámci prvej 20-ky sa štáty EÚ zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20% v porovnaní s rokom 1990. Druhá 20-tka sa týkala zabezpečenia 20%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej spotrebe energie do roku 2020. Cieľom poslednej, tretej 20-ky, bolo zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2020 v porovnaní s pôvodnou prognózou.

Dôležitým nástrojom v boji proti klimatickým zmenám je aj prijatá Parížska dohoda, ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016 a ktorej cieľom je udržať rast globálnej teploty pod dvoma stupňami Celzia (v porovnaní s jej predindustriálnou úrovňou), so snahou krajín obmedziť tento rast na 1,5 stupňa Celzia. V rámci summitu v Paríži bola zadefinovaná nová stratégia 30-30 . O 30% znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.
 
Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sa dostávajú na výslnie, a to predovšetkým slnečná a veterná energia. Podľa prieskumov sa napríklad v Nemecku 8. mája tohto roku vyprodukovalo až 90 % celkovej dennej spotreby energie zo slnka a vetra. Ďalším dôležitým ukazovateľom je redukcia spotreby uhlia. V Číne sa v dôsledku masívnych investícií do obnoviteľných zdrojov energie minulý rok znížila spotreba uhlia o 3,7 % a v prvom polroku 2016 až o 10 %. Podobná situácia je aj v Austrálii. Globálny koncern ENGIE sa v roku 2015 zaviazal zastaviť budovanie nových uhoľných elektrární.

Stratégia a ciele ENGIE sú jasné - zvýšiť množstvo energie produkovanej z OZE v energetickom mixe v rámci všetkých jej aktivít od výskumu, cez výrobu až po inštaláciu technológii.

Tento cieľ sa jej darí plniť aj vďaka júlovej akvizícii a získaniu 95 %-ného podielu v konkurenčnej spoločnosti Solairedirect. Skupina ENGIE sa tak prostredníctvom svojich solárnych elektrární, s celkovým inštalovaným výkonom 383 MW, stala trhovým lídrom vo Francúzsku. Vo svojej najväčšej francúzskej solárnej elektrárni Curbans v provincii Alpes-de-Haute, má vo výške 1000 m n.m. inštalovaných viac ako 105 000 panelov, ktoré s výkonom 26,1 MW dokážu pokryť ročnú spotrebu energie 10 500 domácností.
 
Koncentrovaná fotovoltaika

Koncentrovaná fotovoltaika má v porovnaní s bežnými kremíkovými solárnymi panelmi väčšiu životnosť a účinnosť. Obrovské fotovoltaické panely sú schopné zachytiť slnečné žiarenie a použiť jeho teplotu na premenu vody na paru, ktorá následne roztáča turbínu generujúcu elektrinu alebo je táto para využitá priamo v niektorých priemyselných procesoch. Vďaka riešeniam na uskladnenie tepla produkovaného zo slnka je produkcia pary možná aj po západe slnka a jej vznik nie je podmienený permanentným slnečným žiarením. Spomedzi všetkých obnoviteľných zdrojov energie má koncentrovaná fotovoltaika potenciál byť technologickým lídrom a odpoveďou na globálne energetické potreby. Odhad Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) hovorí, že do roku 2050 bude 10 - 15 % svetovej spotreby elektrickej energie produkovaných pomocou tejto technológie.

Aktuálne sa rozbehla výstavba takejto koncentrovanej elektrárne v Južnej Afrike, asi 600 km od Prétorie, s plánovanou dostavbou v roku 2018. Projekt je riadený konzorciom, ktorého 49%-ný podiel vlastní Skupina ENGIE.
 
ENGIE – líder vo využívaní solárnej energie

Skupina ENGIE pôsobí v oblasti výroby a distribúcie solárnej energie v 15 krajinách sveta, zahŕňajúc Kanadu, Portugalsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Čile a USA. Vďaka akvizícii Solairedirectu rozširuje svoje pôsobenie aj do Indie, Juhovýchodnej Ázie a Mexika.

V nasledujúcich rokoch plánuje nové projekty v Európe, Latinskej Amerike a Južnej Afrike s dodatočnou kapacitou 780 MW. Vedúca pozícia v najslnečnejších regiónoch sveta, tímy zamerané na vývoj a inovácie a rastúci záujem o OZE predurčujú ENGIE stať sa globálnym  lídrom v tejto oblasti.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com