Projekt ENGIE Eco školy 2018 pomohol zazelenať tri školské dvory

Projekt ENGIE Eco školy 2018 pomohol zazelenať tri školské dvory Skupina ENGIE v rámci projektu ENGIE ECO školy podporila aj tento rok 3 školy na západnom a východnom Slovensku. Súčasťou projektu bola výsadba zelene, ktorú v mesiacoch september a október zrealizovali zamestnanci spoločností Skupiny ENGIE spolu so žiakmi zo  základných škôl v Moldave nad Bodvou a v Skalici a študentmi zo Strednej odbornej školy remesiel a technológií v Bratislave. 

Projekt zameraný na podporu vzdelávania v oblasti environmentalistiky ENGIE ECO školy bol prvýkrát spustený na jeseň v roku 2015. Tešil sa veľkému úspechu a záujmu tak zo strany žiakov, ako aj  zamestnancov ENGIE, ktorí sa ho zúčastnili. Spoločnosť doposiaľ podporila 8 základných škôl  v mestách, v ktorých prevádzkuje svoje tepelné hospodárstva – Pezinok, Senica, Malacky, Skalica, Moldava nad Bodvou a bratislavské mestské časti Vrakuňa, Rača a Ružinov. Celkovo sa do projektu zapojilo viac ako 250 žiakov a študentov.  

Tohtoročný program, pripravený v rámci projektu ENGIE ECO školy, bol opäť pestrý. Prvá časť programu bola venovaná interaktívnej prednáške, počas ktorej kolegovia žiakom a študentom priblížili spôsob výroby a distribúcie tepla a teplej vody, svet energií a ich efektívne a hospodárne využívanie. V rámci druhej časti projektu žiaci navštívili miestne kotolne, kde si mohli prezrieť technické zariadenia slúžiace na výrobu energie. Posledná časť bola venovaná výsadbe zelene. V Moldave nad Bodvou žiaci, pedagógovia, ale aj zamestnanci z Tepelného hospodárstva Moldava vysadili na školskom dvore deväť okrasných ovocných stromov. V Skalici sa podarilo vysadiť alej s 20 ovocnými stromami a v Bratislave na školskom dvore v okolí fitnes areálu študenti vysadili okrasné stromy, ktoré budú slúžiť ako prírodné tienidlo počas cvičenia v letných mesiacoch.

„Teší nás, že sa nám v spolupráci so školami podarilo už po tretíkrát zrealizovať tento úspešný projekt. Naša radosť je o to väčšia, že aj tento rok sa do projektu zapojili naši vlastní zamestnanci, ktorým nie sú otázky environmentalistiky ľahostajné. Cieľom projektu je nielen skrášliť prostredie škôl zazelenaním školských dvorov, ale aj teoreticky a hlavne prakticky priblížiť žiakom spôsob a ukázať im možnosti, ako môžu oni sami prispieť k ochrane životného prostredia. Ak sa nám teda tento rok v rámci našich „zelených“ aktivít podarilo osloviť a nadchnúť pre zníženie ekologickej stopy ďalších kolegov, žiakov a pedagógov na školách, myslím, že projekt svoj cieľ splnil,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností ENGIE Services.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com