ENGIE pokračuje v úspešnej spolupráci na projekte EcoPoint 2 v Košiciach

ENGIE pokračuje v úspešnej spolupráci na projekte EcoPoint 2 v Košiciach ENGIE Services od júla tohto roka spravuje druhú budovu komplexu EcoPoint v Košiciach, ktorá bola v rovnakom mesiaci skolaudovaná a v septembri slávnostne otvorená. Prvá etapa projektu výstavby najzelenšej administratívnej budovy na Slovensku je už úspešne prenajatá a tretia etapa je v príprave. Nájomcovia EcoPoint 2, medzi ktorých patria najmä firmy zvažujúce myšlienku  zdravého pracovného prostredia, zapĺňajú prenajaté priestory.
 
„Spoločnosť ENGIE Services začala spoluprácu s investorom Bischoff and Compagnons ešte v roku 2013 vo fáze prípravy projektu komplexu EcoPoint. Vypracovala analýzu, ktorej cieľom bolo eliminovať príčiny potenciálne vedúce k zvyšovaniu prevádzkových nákladov. Posudzované boli najrôznejšie oblasti od dodávky energie, cez správu nehnuteľnosti až po odvoz odpadu. Odvtedy už prvá etapa potvrdila deklarované prednosti a získala viacero medzinárodných ocenení za kvalitu pracovného prostredia a nízke prevádzkové náklady,“ približuje históriu projektu Ľudovít Hintoš, Riaditeľ Regiónu Východ, ENGIE Services.
 
Tepelnú pohodu objektov EcoPoint počas celého roka zabezpečuje kúrenie a chladenie pomocou aktívneho betónového jadra v stropoch využitím tepelných čerpadiel. Pritom je preukázané, že sálavé teplo alebo chlad zo stropov sú pre ľudský organizmus zdravšie ako  klasické klimatizačné jednotky. Navyše, vďaka moderným technológiám, ktoré sú súčasťou budovy, sú jej celkové prevádzkové náklady o 40% nižšie. Dbalo sa aj na použitie zelene: strechy garáží sú zatrávnené a výsadbu tvoria sibírske brezy, ktoré vďaka plytkému koreňovému systému vedia vyťažiť maximum aj z malej hĺbky zeminy.
 
ENGIE Services s investorom v rámci druhej etapy spolupracovala aj na dodávke technológií z oblasti merania a regulácie tepla a chladu, na realizácii inštalácií slaboprúdových systémov - elektrickej požiarnej signalizácie, požiarneho rozhlasu, elektrického zabezpečovacieho systému a systému kontroly vstupu. V budove EcoPoint 2, ktorá spĺňa najprísnejšie „zelené“ štandardy, vykonáva ENGIE služby komplexnej správy nehnuteľnosti na ploche takmer 10 tisíc m². Ide najmä o údržbu, opravy a obsluhu technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky technických a požiarnych zariadení, havarijnú službu a call centrum, strážnu službu, upratovanie objektu, údržbu exteriéru a zelene a množstvo ďalších činností.
 
V súčasnosti je budova EcoPoint 2 už čiastočne obsadená rôznymi spoločnosťami od reštaurácie cez IT firmy až po ambulancie lekárov a laboratóriá. Veľká časť plochy však zostáva stále voľná pre ďalších nájomcov, ktorým záleží na kvalite pracovného prostredia a myšlienke trvalej udržateľnosti.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com