Rozšírenie služieb správy nehnuteľností pre Allianz – Slovenskú poisťovňu už aj na strednom a východnom Slovensku

Rozšírenie služieb správy nehnuteľností pre Allianz – Slovenskú poisťovňu už aj na strednom a východnom Slovensku  Od 1. júna 2017 ENGIE Services rozširuje oblasť poskytovania služieb správy nehnuteľností pre  spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz – SP). Okrem západného Slovenska bude svoje služby zabezpečovať aj pre 32 pobočiek poisťovne v stredoslovenskom a východoslovenskom regióne. Súčasťou zmluvy je aj prevádzka a obsluha vybraných plynových kotolní poisťovne, nachádzajúcich sa v týchto krajoch.

Allianz – SP pôsobí na trhu už niekoľko desiatok rokov a je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyselných spoločností a podnikateľov.

ENGIE Services poskytuje poisťovni na západnom Slovensku služby správy nehnuteľností už od roku 2012. V súčasnosti v tomto kraji zabezpečuje prevádzku a údržbu nehnuteľností pre 12 pobočiek a prevádzkuje 11 kotolní.

Od júna 2017 sa rozsah pôsobnosti rozšíril aj do ďalších regiónov Slovenska. ENGIE poskytuje služby správy nehnuteľností pre 15 pobočiek na strednom Slovensku a 17 pobočiek na východnom. Služby zahŕňajú údržbu a prevádzku zmluvných objektov, elektroinštalačné práce, opravy a havarijnú službu. Okrem toho zabezpečuje ENGIE v rámci oboch krajov prevádzku a obsluhu 15 plynových kotolní.

 „Spoločnosť Allianz – SP patrí medzi našich najväčších klientov v oblasti bankovníctva, a preto nás samozrejme teší rozšírenie pôsobnosti poskytovania služieb správy nehnuteľností  v rámci stredného a východného Slovenska. Zmluva na prevádzku a údržbu nehnuteľností v objektoch poisťovne, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú, nás zaväzuje poskytovať rovnako kvalitné služby ako tomu bolo doposiaľ v západoslovenskom regióne. Veríme, že dôveru klienta nesklameme a že budeme mať v budúcnosti možnosť spolupracovať aj na ďalších spoločných projektoch,“ hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com