Otvorená komunikácia so zákazníkom pomáha úspešnej spolupráci

Otvorená komunikácia so zákazníkom pomáha úspešnej spolupráci Poslaním spoločnosti ENGIE Services je poskytovať zákazníkom kvalitné SLUŽBY. Štandardná veta, ktorá na prvý pohľad môže znieť všeobecne, avšak pri bližšom skúmaní zistíme, že v slove SLUŽBA sa okrem samotnej služby ukrýva toho omnoho viac – návrhy, pripomienky, zmeny, riešenia, dodávky, možnosť budúcej správy, prístup k zákazníkovi, ústretovosť, otvorenosť voči novým postupom, prístupom a nápadom, využívanie nových technológií... Sú to teda hlavne tie malé činnosti často poskytované navyše, ktoré rozhodujú o tom, či náš zákazník bude spokojný a lojálny.  

V tomto čísle si budete mať možnosť prečítať príspevok, ktorého ústrednou témou nie je iba poskytnutie Garantovanej energetickej služby (GES) v rámci projektu rekonštrukcie budov a zariadení v meste Malacky, ale hlavne spokojnosť zákazníka – v tomto prípade samotných Malačanov. Dá sa povedať, že spokojnosť obyvateľov Malaciek bolo to, čo sa od začiatku projektu na stretnutiach s mestom skloňovalo najviac. Neboli to iba energetické a finančné úspory, ale hlavne zlepšenie prostredia pre Malačanov a zabezpečenie ich komfortu pri využívaní spoločných objektov a zariadení v meste – kino, športová hala, plaváreň, domov sociálnych služieb...

Komunikácia so zákazníkom a správne nastavenie podmienok vzťahu vedú k porozumeniu a úspešnej spolupráci. Potvrdením toho je aj fakt, že práve projekt GES v Malackách bol nedávno ocenený Asociáciou poskytovateľov energetických služieb (APES) ako najlepší v kategórii Verejný sektor a oprávnene získal cenu EFEKTIA.

Partnerstvo mesta Malacky a ENGIE Services úspešne pokračuje aj naďalej a teší nás, že vďaka pravidelným stretnutiam, otvorenej komunikácii a konštruktívnej diskusii projekt napreduje. Vďaka obojstrannej ústretovej spolupráci a dôvere zo strany mesta sme v budúcnosti pripravení na realizáciu podobných projektov v rámci iných objektov a zariadení v Malackách.

Príjemné čítanie.
 
Ing. Daniel Čurka, PhD.
Riaditeľ Úseku energetických služieb
ENGIE Services a.s.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com