Malacky - dobré miesto pre život

Malacky - dobré miesto pre život Rozhovor s prednostkou Mestského úradu v Malackách Ing. Ľubicou Čikošovou
 
Ste rodená Malačanka a váš život je spojený s týmto mestom. Na Mestskom úrade pôsobíte vo funkcii prednostky, predtým ste pracovali ako hlavná kontrolórka. Vaša práca ovplyvňuje nielen chod úradu, ale aj mesta. Ako a v čom sa mesto v priebehu rokov menilo? Ktoré zmeny boli podľa vás pozitívne? Ktoré zrealizované projekty mestu výrazne pomohli, a ktoré mu naopak možno uškodili?
Na mestskom úrade pôsobím od roku 1999. Do roku 2015 som bola hlavnou kontrolórkou mesta a následne po komunálnych voľbách som dostala ponuku stať sa prednostkou úradu. Sú to dve odlišné pozície. Ako hlavná kontrolórka som dozerala na hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami s cieľom zastaviť, resp. odstrániť  nežiaduci stav a zistené nedostatky. Na pozícii prednostky, okrem toho, že riadim chod oddelení MsU pre zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, preberám zodpovednosť aj za efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom mesta a finančnými prostriedkami.    
Malacky sú dynamickým mestom s obrovským rozvojovým potenciálom. Žiaľ, v minulých desaťročiach sa v mnohých prípadoch rozvíjalo na úkor vlastnej histórie a novej výstavbe častokrát museli ustúpiť historické budovy a pamiatky. Za socializmu sa zbúrala veľká časť historického centra Malaciek, potok Malina sa zavrel pod zem, priamo v strede mesta vyrástli 8-poschodové paneláky, ale aj diaľničný privádzač, ktorý pohltil krásny priestor pred bránou do Zámockého parku, vrátane jazierok. Verím, že sa už nič podobné nebude opakovať a to, čo nám tu z našej bohatej histórie ešte zostalo, uchránime.
 
Aké tri najdôležitejšie ciele ste si stanovili, keď ste boli vymenovaná do funkcie prednostky úradu? Podarilo sa vám ich splniť?
Cieľov bolo veľa. Tie, ktoré vymenujem, sa možno javia ako klišé, ale z môjho pohľadu boli  zásadné.  Prvou úlohou bolo vytvoriť zamestnancom a obyvateľom mesta optimálne a slušné prostredie mestského úradu, vrátane efektívneho využívania modulov informačného systému samosprávy a moderných prvkov elektronizácie. Tento cieľ sa nám podarilo splniť v minulom roku presťahovaním sa do budovy Inkubátora, ktorého je mesto vlastníkom.
Druhým cieľom bolo venovať náležitú pozornosť vymáhaniu pohľadávok a s tým spojenú aj nepopulárnu kontrolu výberu daní z nehnuteľnosti. Na základe kontroly daní sme vlani vybrali o 170 tisíc eur viac ako v predchádzajúcom roku.     
Treťou veľkou prioritou bolo zefektívnenie činnosti mesta, vrátane mestských organizácií a samotného mestského úradu. Presťahovaním sa do novej budovy šetrí mestský úrad na svojej prevádzke 50 tisíc eur ročne. Podarilo sa nám vyrokovať lepšie podmienky pre poistenie našich budov - dosiahli sme 50-percentnú úsporu v platbách za poistné, a to dokonca pri vyššom krytí. Ďalším krokom bolo refinancovanie úverov či šetrenie zdrojov vďaka zmenám v organizačnej štruktúre mestského úradu. Okrem toho, sme efektívnejší v oblasti komunálnych služieb, ktoré nám zabezpečuje mestská obchodná organizácia TEKOS. Zoptimalizovali sme komunálne služby, konkrétne odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, separovaný zber, údržbu Zámockého parku a verejnej zelene, avšak bez toho, aby sme redukovali zelené plochy. Zdôrazňujem, že úroveň komunálnych služieb mesta sa nám podarilo zvýšiť aj pri zachovanom objeme nákladov.
 
V roku 2014 ENGIE Services zrekonštruovala objekty v správe a majetku mesta – Športovú halu Malina, Kino Záhoran, ako aj Domov sociálnych služieb. Projekt bol zrealizovaný využitím modelu Garantovanej energetickej služby (GES), ktorého cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budov a tepelno-technických zariadení v meste, vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor. Naplnil tento projekt vaše očakávania? Aké boli podľa vás jeho hlavné prednosti?
Keď sme po komunálnych voľbách 2015 nastúpili do vedenia mesta, projekt už bol realitou. Musím povedať, že najskôr sme neboli príliš spokojní, resp. nespokojní boli naši obyvatelia. Ako príklad použijem plaváreň v športovej hale Malina. Jej návštevníci sa nám opakovane sťažovali, že v priestoroch plavárne je chladnejšie, než boli zvyknutí, a aj voda bola studenšia než v minulosti. Toto môžem potvrdiť aj na základe vlastnej skúsenosti. Preto sme oslovili spoločnosť ENGIE Services a absolvovali sme niekoľko spoločných stretnutí s cieľom vytvoriť optimálny model. Navzájom sme si vysvetlili situáciu a snažili sme sa ju riešiť. Oceňujem, že zástupcovia ENGIE Services mali snahu komunikovať a napokon nám vyšli v ústrety. Dnešná realita je taká, že v plavárni je príjemne teplo a teplota vody je tiež akceptovateľná. A to pri zazmluvnenej garantovanej úspore nákladov. Aj na tomto príklade sa dá povedať, že energetické normy nie sú všemocné. V prvom rade nám má ísť o komfort obyvateľov.  
 
Čerešničkou na torte je v rámci realizácie tohto projektu získanie jednej z hlavných cien súťaže EFEKTIA, organizovanej v júni 2017 Asociáciou poskytovateľov energetických služieb (APES-SK). Mesto Malacky bolo ocenené za najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejných budov. Potešilo vás získanie tejto ceny?
Aktuálne vedenie mesta síce nebolo súčasťou tímu, ktorý projekt za Malacky realizoval, ale z ocenenia máme samozrejme radosť. Ide totiž o prestíž a dobré meno Malaciek. Tešíme sa o to viac, že do súťaže sme sa prihlásili doslova o päť minút dvanásť – a ako vidno, dobre sme urobili.
 
Aké iné projekty v oblasti energetickej efektívnosti v súčasnosti mesto realizuje? Prípadne, plánujete do budúcnosti realizáciu podobných projektov?
Malacky modernizujú takpovediac „na všetkých frontoch“ a mnohé naše projekty sa týkajú práve energetickej efektívnosti. V závislosti od finančných zdrojov sa snažíme postupne revitalizovať budovy vo vlastníctve mesta. Nejde iba o zatepľovanie, ale aj o výmenu okien či strešnej krytiny, čo spolu vytvára prirodzené energetické úspory. Takto sme revitalizovali pracoviská materskej školy na Hviezdoslavovej, Bernolákovej a Rakárenskej ulici a aktuálne zatepľujeme hlavnú budovu ZŠ na Záhoráckej ulici. V inej základnej škole, tentoraz na Štúrovej, zasa bojovali s prehrievaním vzduchu, ktoré spôsobovalo presklené átrium. Do tohto priestoru sme zakúpili rolety a chladiace zariadenie.
Naším najväčším projektom energetickej efektívnosti, ktorý práve rozbiehame, je komplexná modernizácia verejného osvetlenia. Jej súčasťou je výmena svietidiel za technológiu LED, vrátane potrebnej infraštruktúry. V prvej etape sme takto zmodernizovali verejné osvetlenie na 14 uliciach, v súčasnosti sa začína II. etapa, ktorá pokryje celé mesto. Bude sa financovať prostredníctvom úveru, pričom splátky budú nastavené vo výške dosiahnutých úspor. 
Teší nás, že sa nám postupnými krokmi darí opravovať komunikácie, revitalizovať budovy a verejné priestory a realizovať ďalšie nové projekty na zvýšenie kvality a úrovne života obyvateľov mesta tak, aby sme čo najviac naplnili slogan z nášho loga „Malacky – dobré miesto pre život“.
 
Aké je vaše obľúbené miesto v Malackách? 
Je to jednoznačne Zámocký park s Pálffyovským kaštieľom. Park ponúka mnoho krásnych zákutí, a keďže je obľúbeným miestom Malačanov na športovanie či prechádzky, vždy tam stretnem niekoho známeho. O to sú moje prechádzky príjemnejšie. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com