Keď sa povie BIM...

Keď sa povie BIM... Nie, nie je to zvuk kostolného zvona... Je to anglická skratka pre Building Information Modeling a BIM je efektívnym riešením pre projektovanie, výstavbu a prevádzkovanie budov v rámci celého ich životného cyklu. Umožňuje precízne plánovanie vo všetkých fázach súvisiacich s návrhom, výstavbou a následnou prevádzkou objektu. A to všetko na jednom mieste, v rámci jedinej aplikácie.

BIM nie je iba softvér – je to riešenie, ktoré si môžeme predstaviť ako informačnú databázu, v ktorej sa zdieľajú všetky informácie a dáta o objekte od jeho návrhu, výstavby, cez správu objektu počas jeho užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Je založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií, zdieľaní informácií a koordinácii jednotlivých činností. Táto spolupráca umožňuje definovať presné parametre všetkých konštrukcií v objekte. Projekt teda nie je iba jednoduchým 3D zobrazením, ale stáva sa prepracovanou virtuálnou stavbou vyjadrenou v 5D. Dimenziu 4D tvorí časový rozmer vo výstavbe a 5D cenový parameter. BIM model je schopný reagovať na aktualizáciu dát a analyzovať dôsledky zmien v projekte do všetkých súvisiacich oblastí vrátane vplyvu na následné používanie a správu danej budovy.

Viac dimenzií, ktoré projektovanie v BIM prináša, je na prvý pohľad možno drahšie – asi o 30% oproti klasickému 2D projektovaniu. Je to však zanedbateľný náklad voči stavbe ako celku. Jednotlivé profesie dokážu počas výstavby s vysokou presnosťou koordinovať svoje rozvody, križovania, plánovať náklady. V realizačnej praxi na stavbe nedochádza k nepredvídaným ťažkostiam. Takto je možné na celkových finálnych nákladoch stavby ušetriť viac ako 7%. A to je neporovnateľne vyššia úspora. Šetriť tak dokáže už developer.

Ďalšie šetrenie prichádza s prevádzkovaním budovy. Presnou identifikáciou problému a zariadení, informáciami o cene, dodávateľovi či dostupnosti  je možné skrátiť dobu zásahu, opravy alebo prevencie. Vlastník budovy je minimálne obmedzovaný v jej užívaní a dokáže veľmi presne plánovať investície.

BIM neslúži iba architektom či projektantom, je určený aj projektovým manažérom, stavebným firmám alebo vlastníkom budov. V rámci Slovenska je BIM propagovaný už niekoľko rokov, ale uvádzanie do praxe je zatiaľ veľmi pozvoľné.

To neplatí pre našu medzinárodnú korporáciu ENGIE, v ktorej sa informačnému modelingu stavieb venujeme veľmi intenzívne. V tomto roku prebieha v rámci ENGIE „BIM Learning Expedition“, ktorá je v gescii francúzskych kolegov. Cieľom tohto vzdelávacieho projektu, ktorého sa zúčastnili kolegovia z 12 krajín Európy, je zdieľanie informácií o praktických príkladoch využívania BIM riešení, o skúsenostiach v jednotlivých krajinách, kde ENGIE pôsobí a o prínose pre našich zákazníkov.

Verím, že myšlienka využitia tejto pokrokovej technológie si už čoskoro nájde svojich prvých zákazníkov aj u nás na Slovensku, a že v blízkej budúcnosti budeme mať možnosť spravovať budovu projektovanú a stavanú v BIM modelingu.

Július Jégh
Senior projektový manager
Divízia Development

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com