ENGIE poskytuje servisné služby pre Transport for London

ENGIE poskytuje servisné služby pre Transport for London V júni 2017 získala ENGIE vo Veľkej Británii významnú 5-ročnú zmluvu s Transport for London (TfL), prostredníctvom ktorej bude poskytovať širokú škálu servisných služieb na viac ako 500 miestach v Londýne.

Transport for London (TfL) je správnym orgánom londýnskej samosprávy, zodpovedným za dopravu v oblasti Veľkého Londýna. Spoločnosť je rozdelená na tri hlavné direktoráty, pričom každý z nich je zodpovedný za iné spôsoby dopravy (metro, železnica a pozemná doprava – autobusy, taxi, lode, električky).

V rámci zmluvy bude ENGIE poskytovať TfL služby súvisiace s plánovanou a reaktívou údržbou mechanických, elektrických systémov, požiarnych a detekčných systémov v celej sieti londýnskeho metra. V rámci ostatných budov a kancelárií TfL bude ENGIE zabezpečovať údržbu protipožiarnych systémov.

Služby poskytované približne 330 zamestnancami ENGIE budú podporované Helpdeskom (24/7), softvérom CAFM (Computer Aided Facility Management) a prenosnými zariadeniami určenými pre prevádzkových pracovníkov. Zmluva tiež umožní TfL využívať služby ENGIE v oblasti energetického manažmentu. Kľúčovou bude aj schopnosť spoločnosti samostatne poskytovať požadované služby. ENGIE pomôže TfL zlepšiť výkonnosť a efektívnosť dopravných systémov a zjednodušiť využívanie verejnej dopravy, čím prispeje k ekologickejšiemu riešeniu mobility v tejto metropole.

Skupina na celom svete dnes ponúka ekosystém riešení prispôsobených potrebám zákazníkov, aby bola mobilita plynulejšia, čistejšia a inteligentnejšia. Verejná doprava je dôležitou, a časom overenou, súčasťou riešenia mobility v mestách. V rámci podpory mobility sa ENGIE podarilo zmodernizovať 12 000 kilometrov železničných tratí prostredníctvom inštalácie signalizačných a diaľkovo ovládaných systémov. Skupina nedávno oznámila akvizíciu spoločnosti Icomera, popredného svetového poskytovateľa bezdrôtového pripojenia Wi-Fi pre verejnú dopravu, ktorá pôsobí vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta.

ENGIE vo Veľkej Británii pôsobí už 30 rokov, zamestnáva 20 000 ľudí a poskytuje široké portfólio vlastných a outsourcovaných služieb verejnému a súkromnému sektoru v rámci viac ako 14 000 lokalít. Skupina je tiež jedným z najväčších dodávateľov elektrickej energie a plynu pre podnikateľský sektor vo Veľkej Británii a jedným z najväčších nezávislých výrobcov elektrickej energie v krajine.

ENGIE nedávno začala poskytovať služby v oblasti dodávok energií pre domácnosti, čím sa stala najväčšou spoločnosťou, ktorá za posledných 15 rokov začala na britskom trhu pôsobiť v tomto segmente. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com