Prvá ružinovská zmodernizovala detské ihrisko na Martinčekovej

Prvá ružinovská zmodernizovala detské ihrisko na Martinčekovej V rámci investičného plánu na rok 2016 a plánovaných letných prác, Prvá ružinovská spoločnosť, člen Skupiny ENGIE, zrekonštruovala distribučný rozvod teplej vody a ÚK na Martinčekovej ulici v bratislavskej MČ Ružinov. Modernizácia rozvodu však nebola jedinou investíciou. Spoločnosť okrem toho obnovila a dobudovala existujúce detské ihrisko v škôlke, ktorá sídli na rovnakej ulici.   

V zmysle zákona o tepelnej energetike je nutné zriaďovať na ochranu sústavy tepelných zariadení ochranné pásma. Na teplovodnom potrubí nachádzajúcom sa vo vymedzenom ochrannom pásme na Martinčekovej ulici, ktoré bolo nevyhnutné rekonštruovať z dôvodu riadnej a bezpečnej prevádzky, však boli umiestnené aj komponenty detského ihriska. Rekonštrukčné práce si vyžiadali ich rozobratie a dočasné vyradenie celého ihriska z prevádzky. Po ukončení prác súvisiacich s modernizáciou distribučného rozvodu Prvá ružinovská prehodnotila svoj pôvodný investičný zámer a pristúpila k jeho rozšíreniu. „Uvedomili sme si, že jednotlivé komponenty potrebujú renováciu, a preto sme sa rozhodli osloviť prevádzkovateľa ihriska, spoločnosť Kids Paradis, a navrhnúť jej jeho celkovú modernizáciu. Spojili sme príjemné s užitočným a podarilo sa nám nielen zatraktívniť prostredie, v ktorom deti vyrastajú, ale aj zvýšiť ich bezpečnosť počas hier,“ uvádza Peter Takáč, projektový manažér ENGIE Services.

V srdci Martinčekovej ulice tak začalo vznikať nové detské ihrisko. V rámci renovácie boli opravené obrubníky, oplotenie ako aj bránka. Okrem toho sa natreli všetky zhrdzavené časti a trávnatá plocha, ktorá bola po rekonštrukčných prácach zničená, sa upravila rozložením nového trávnatého koberca. Po dohode s riaditeľkou materskej škôlky bolo zariadenie ihriska rozložené tak, aby sa zohľadnilo ochranné pásmo teplovodných potrubí. Opravené boli aj hojdačky, kolotoč a mini basketbalové koše. Na pôvodnom pieskovisku bola vymenená drevená konštrukcia a piesok a vybudovalo sa aj ďalšie nové pieskovisko.

„Ihrisko získalo úplne nový, moderný vzhľad a myslím, že výsledný efekt stojí za to. Teší nás, že sa nám okrem rekonštrukcie rozvodov, ktoré miestnym obyvateľom zabezpečia plynulú a bezporuchovú dodávku energií, podarilo skrášliť prostredie, v ktorom žijú, a vytvoriť skvelý priestor na relax a oddych pre ich deti,“ uzatvára Peter Takáč. 


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com