Monitoring spotreby energie v budovách motivuje k hospodárnejšiemu správaniu

Monitoring spotreby energie v budovách motivuje k hospodárnejšiemu správaniu Spoločnosť ENGIE Services rozbehla v rámci podpory trvalej udržateľnosti a energetickej efektívnosti na jar tohto roku projekt, v rámci ktorého využíva moderné zariadenia na meranie spotreby energie v reálnom čase. Cieľom je informovať nájomcov prostredníctvom obrazoviek s výstupmi z monitoringu o aktuálnom stave spotreby energie v budove a motivovať ich tak k hospodárnejšiemu správaniu.

Spotrebu energie v budove, či už je to voda, elektrina, alebo plyn, ovplyvňujú vonkajšie faktory, ale aj samotní nájomníci budovy. Moderné zariadenia na meranie spotreby energie v budovách, ktoré v rámci svojich projektov využíva aj ENGIE Services, dokážu vytvoriť prehľad o spotrebovanej energii a vyhodnotiť situáciu každých 90 sekúnd. Zbierajú dáta priamo z elektromeru, plynomeru alebo vodomeru, vyhodnocujú spotrebu v reálnom čase, analyzujú ju a dokážu vytvoriť okamžitý prepočet na financie. Okrem toho varujú pred neštandardnými situáciami, odhaľujú problémy a nehospodárnosť. Praktickou výhodou je grafické zobrazenie informácií o spotrebe na obrazovke napr. TV monitora, takže nie je potrebné fyzicky odpočítavať meradlo. Ďalšou výhodou merania je tiež aktualizácia dát v 90-sekundových intervaloch a následná možnosť porovnávať spotrebu za jednotlivé dni, mesiace a roky.

V roku 2014 nainštalovala ENGIE Services takýto merač v Košiciach, v spoločnosti EcoPoint a v máji tohto roku aj v jej sídle na Jarošovej ulici v Bratislave. „Cieľom inštalácie meracích zariadení je sledovanie spotreby   a vyhodnocovanie dát hlavného prívodu v celom administratívnom objekte a zároveň jednotlivo na každom poschodí prostredníctvom samostatného merača. Vďaka týmto zaradeniam je možné odmerať 15-minútové maximum rezervovanej kapacity (MRK), za ktorú platí odberateľ distribučnej spoločnosti. Keď využívaná kapacita prekročí 80 % z MRK, zobrazí sa upozornenie na monitore, je odoslaný mail či SMS, na základe čoho je možné prehodnotiť odber a vyhnúť sa hroziacej pokute. Ďalším benefitom je možnosť inštalácie obrazovky s výsledkami monitoringu do vstupnej haly budovy s cieľom motivovať jej nájomcov k hospodárnejšiemu využívaniu energie,“ hovorí Marek Boskovič, projektový manažér ENGIE Services.

Záujem o tieto zariadenia a služby začínajú prejavovať vlastníci veľkých budov a priemyselných komplexov. Aj vďaka meraniam vedia lepšie vyhodnotiť situáciu a tiež zamedziť nehospodárnosti. Z hľadiska energetickej efektívnosti sú tieto zariadenia veľkým prínosom na získanie informácie o aktuálnej spotrebe energie a tiež pomôckou, ako ušetriť.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com