Kupujete nehnuteľnosť? Pozrite sa jej na „zúbky“ a môžete ušetriť tisíce eur!

Kupujete nehnuteľnosť? Pozrite sa jej na „zúbky“ a môžete ušetriť tisíce eur! Mnohí kupci značnú pozornosť venujú lokalite nehnuteľnosti, jej úžitkovej ploche a kúpnej cene. Nemôžu si však byť istí, či svoje peniaze investovali dobre a bezpečne, pretože technický stav bytu či rodinného domu mnohí podceňujú. SPP teraz prichádza s ponukou služby Inšpekcia budov od SPP, a to nielen pre svojich zákazníkov. Inšpekciu vykonávajú zazmluvnení certifikovaní inšpektori, aby odhalili viditeľné ale aj možné skryté riziká kupovanej nehnuteľnosti. Aj malý vlhký fliačik v rohu steny alebo drobná prasklina nad oknom môže znamenať niekoľko tisíc eur vynaložených na opravy. Vďaka inšpekcii ich však možno ušetriť.

Skontrolujte ešte predtým, ako sa stanete majiteľom!

Inšpektor pri vizuálnej obhliadke bytu, domu či administratívnej budovy detailnejšie a najmä odborne zhodnotí jej súčasný reálny technický stav, pričom preskúma:

•             celkový technický stav nehnuteľnosti;
•             funkčné a prevádzkové chyby alebo problémy;
•             statiku;
•             izolácie proti vode (strecha, pivnica, múry a pod.);
•             akustiku (problémy s hlukom);
•             bezpečnosť, hygienu a zdravie (plesne a prítomnosť škodlivých látok);
•             úniky tepla;
•             rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácie a pod.;
•             kvalitu povrchov

Výsledkom obhliadky je odborná správa, z ktorej môžete zistiť všetky potencionálne nedostatky a riziká. Kým napríklad v USA je takáto služba bežnou súčasťou realitných transakcií už niekoľko rokov, na Slovensku ju ako prvý energetický dodávateľ ponúka SPP. „V praxi sme sa stali svedkami mnohých nešťastných osudov kupujúcich, ktorí dali väčšinu svojich finančných prostriedkov na predražené nehnuteľnosti,“ približuje Andrej Fáber, energetický poradca SPP. Napríklad, tepelné mosty môžu predstavovať veľké zvýšenie nákladov na vykurovanie bytového domu. Rovnako nákladnými nedostatkami sú i staré okná či nezateplená obálka bytového domu, rodinného domu, budovy. No narušená statika môže stáť ešte podstatne viac. Pri statike môže ísť dokonca aj o nezvratný stav, ktorý je azda tou najhoršou hrozbou pre kupujúceho. To sú dôležité oblasti, na ktoré sa odborník zmluvného partnera SPP počas inšpekcie zameria a výsledkom bude návrh sanačných opatrení, rekonštrukcie a riešenie tepelno‐technických požiadaviek.

Inšpekcia budov od SPP jednoducho a rýchlo

Záujemcovia o Inšpekciu budov od SPP si ju môžu objednať naozaj jednoducho, prostredníctvom formulára na www.spp.sk. „SPP ponúka 2 varianty, pričom Základná inšpekcia pre domácnosť stojí 159 eur. Cena je platná pre nehnuteľnosti na celom území Slovenska. V poplatku je zahrnutý aj odborný posudok, ktorý záujemca dostane do 30 dní od obhliadky inšpektorom. Rozšírená inšpekcia pre domácnosť  je doplnená aj o návrh na sanáciu týchto problémov ako aj približné ocenenie opravy odhalených problémov. Stojí 499 eur na celom území Slovenska. V prípade budov, ktoré sa využívajú na podnikateľské účely,  sa cena stanoví po vzájomnej dohode medzi objednávateľom služby a zmluvným partnerom SPP,“ dopĺňa energetický poradca SPP.

Pri obidvoch typoch inšpekcie, v prípade zistenia hlbších nedostatkov, je možné doobjednať si nadštandardné diagnostické služby, ktoré nie sú zahrnuté v poplatku.  Jedná sa napríklad o zisťovanie netesnosti obálky domu (stien, strechy, okien a dverí), termovízne meranie, akustické merania, ale aj napríklad podrobný prieskum stavu drevených konštrukcií (rozbor prípadného napadnutia dreva škodcami a hubami).

Viac informácií o službe Inšpekcia budov od SPP získate na stránke www.spp.sk.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com