Komplexné služby pre rezidenčný projekt Titus Klimkovičova II.

Komplexné služby pre rezidenčný projekt Titus Klimkovičova II. ENGIE Services od júna 2015 poskytuje svoje služby v oblasti inštalácie technológií v rámci II. etapy developerského projektu Titus na Klimkovičovej ulici v Košiciach. Projekt, ktorý je pre ENGIE Services špecifický rozsahom poskytovaných služieb, by mal byť dokončený a odovzdaný do užívania už v septembri tohto roku.

Obytný komplex Titus Klimkovičova - 2. etapa, je pokračovaním predchádzajúcej úspešnej etapy výstavby bytov na Klimkovičovej ulici  Projekt pozostáva z troch bytových domov, situovaných v atraktívnej lokalite mesta Košice.

ENGIE Services rámci projektu na Klimkovičovej poskytla developerskej spoločnosti Titus širokú škálu služieb - zabezpečenie elektrickej prípojky pre stavbu, inštaláciu elektrických a slaboprúdových rozvodov a rozvodov kúrenia a vody. Okrem toho zabezpečila pre všetky tri objekty telekomunikačné pripojenie, inštaláciu vzduchotechniky, aktívnych bleskozvodov a verejného osvetlenia.

V rámci rezidenčného projektu ENGIE Services vybudovala plynovú kotolňu vrátane plynovej prípojky a poskytla služby v oblasti merania a regulácie. Po kolaudácii bytových domov bude kotolňu prevádzkovať spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, a vyrobené teplo a teplú úžitkovú vodu bude vlastníkom bytov dodávať prostredníctvom správcovských spoločností.

„Titus Klimkovičova II. považujeme za pilotný projekt, čo sa týka rezidenčných nehnuteľnosti a komplexnosti rozsahu poskytovaných služieb. Ide o prvé bytové domy, v rámci ktorých sme zabezpečovali dodávku viacerých technológií, vrátane telekomunikačných pripojení a tiež sme zrealizovali výstavbu plynovej kotolne. Vo výstavbe je ďalších šesť bytových domov, ktorým budeme poskytovať rovnaké portfólio služieb. Teší nás, že nám developer ponúkol možnosť v projekte pokračovať. Vnímame to ako prejav dôvery a spokojnosti s kvalitou doteraz odvedenej práce. Verím, že jeho očakávania nesklameme a aj naďalej budeme poskytovať rovnako kvalitné, komplexné a energeticky efektívne služby,“ hovorí Ing. Ľudovít Hintoš, PhD, riaditeľ Regiónu Východ ENGIE Services. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com