ENGIE Services bude aj naďalej poskytovať služby pre Slovenskú poštu

ENGIE Services bude aj naďalej poskytovať služby pre Slovenskú poštu Od júla 2016 ENGIE Services pokračuje v poskytovaní komplexných služieb spojených s opravami, údržbou a servisom nehnuteľného a hnuteľného majetku Slovenskej pošty, s ktorou spolupracuje už od roku 2009.

Spoločnosť ENGIE Services výhrou vo verejnej súťaži potvrdila svoje kvality v oblasti dodávok služieb spojených s opravami, údržbou a servisom nehnuteľností a zariadení Slovenskej pošty. Projekt, v rámci ktorého je ENGIE Services jedným z troch dodávateľov poskytujúcich služby viac ako 500 pobočkám Slovenskej pošty, bol spustený 15. júla 2016 a bude trvať približne 36 mesiacov.

Rozsah činností v rámci nového projektu zahŕňa komplexné opravy, údržbu a servis hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj komplexné zabezpečenie a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení vrátane kotolní a komínov, dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu a iné.

Úspešná a dlhodobá spolupráca však nezhŕňa iba služby spojené s údržbou, servisom a opravami. Vďaka širokému portfóliu služieb ENGIE Services koncom minulého roka úspešne zrealizovala pre Slovenskú poštu aj energetický audit jej 550-ich pobočiek.

 „Spoločnosť ENGIE Services je stabilným, flexibilným a promptným poskytovateľom kvalitných služieb, prinášajúcim nové riešenia, čo vnímam ako hlavné dôvody našej dlhodobej spolupráce so Slovenskou poštou. V rámci inovačných riešení sme napríklad klientovi ponúkli novú technológiu umožňujúcu zabezpečiť diaľkový dohľad v zrekonštruovanej kotolni pošty v dedinke Dobrá Niva. Výhodou technológie je možnosť sledovať aktuálny stav chodu kotolne, nastavovať teploty a jednoducho ovládať jednotlivé systémy zariadení prostredníctvom mobilnej aplikácie,“ hovorí Ján Kanianský, projektový manažér ENGIE Services.

„Sme hrdí, že sa Slovenská pošta rozhodla predĺžiť kontrakt s našou spoločnosťou a verím, že jej dôveru nesklameme a že v budúcnosti budeme mať príležitosť predstaviť a zrealizovať nové inovatívne projekty a ponúknuť ďalšie služby z oblastí, v ktorých pôsobíme,“ uzatvára Ján Kanianský.  

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com