Milí obchodní partneri, kolegyne a kolegovia,

Milí obchodní partneri, kolegyne a kolegovia, ani sme sa nenazdali a toľko očakávané leto so všetkými jeho krásami i nástrahami je preč. Neviem ako vy, ale ja som po skúsenostiach s letom z predchádzajúcich rokov očakávala, že sa bude niesť v znamení horúcich a sparných dní. Prekvapivo sa tak nestalo. Mám pocit, že aj počasie sa zo všetkých síl snaží prispôsobiť dobe plnej zmien a zvratov.

V rámci Skupiny ENGIE sa v súčasnosti nachádzame v rýchlo sa meniacom prostredí, plnom nových výziev na globálnej i regionálnej úrovni. Ich množstvo a rozsah sa viac či menej dotýkajú takmer každého zamestnanca. V súčasnosti v nás asi najviac rezonuje zmena organizačnej štruktúry, ktorou sme prešli práve v priebehu letného obdobia. Jej hlavným dôvodom je posilnenie regiónov, s cieľom priblížiť sa k zákazníkovi, lepšie pochopiť jeho potreby a ponúknuť mu komplexné riešenia. Mimoriadne potešujúce v tomto kontexte je, že naši ľudia nie sú len pasívnymi prijímateľmi zmien. Často som konfrontovaná s ich názormi a podnetmi, čo je dôkazom, že nad zmenami premýšľajú, a vďaka svojej angažovanosti sa tak stávajú ich aktívnymi spolutvorcami. Naša každodenná snaha o budovanie atmosféry dôvery a porozumenia a naše hlavné hodnoty - nadšenie, záväzok, odvaha a súdržnosť - tak dostávajú svoj konkrétny význam.

Prajem vám všetkým pohodu pri čítaní nášho časopisu a veľa síl a odvahy na zvládanie každodenných výziev!

Dominika Hippová
Manažér ľudských zdrojov
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com